Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 5 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 5

Giáo án Tiếng Anh 2 Macmillan book 2 Tuần 5 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cả cô và trò, giúp quý thầy cô chuẩn bị bài giảng trước khi đứng lớp hiệu quả.

WEEK 5 – PERIOD 9

UNIT 3: ON THE STREET

Lesson 3

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

- identify action is happening

- write correctly and beautifully word “I”, “i”

- sing about the boys and girls are playing in the park

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising the previous lesson

A. Practice

Activity 5. Let’s talk

- Look at the pictures to understand the context

- Point to the pictures and say action is happening

- Read sentence: …. boys are riding …. / … boys are playing on the …

- Role play

- Call some pairs

**T’s assessment: voice, pronunciation, intonation

Activity 6. Look and write

- Students observe and say the content

- Write I, i

- Exchange and comment notebooks. Then read I

Activity 7. Sing!

- Look picture and say the content

- Read the lyrics

- Play the recording to sing the song

- Sing the song and do the actions. Call a group to the front of the class to sing.

** T’s assessment: phonics, speed, stress and rhythm.

B. Application

- Learn the song by heart.

WEEK 5 – PERIOD 10

UNIT 4: AT THE ICE CREAM VAN

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, student will be able to:

- identify word ea, sound /i:/

- listen and identify some new words: tea, ice cream, peach, beach

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Sing

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the picture

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point and repeat

- Work in groups to repeat

** T’s assessment: listen and pay attention to their voice, pronunciation and intonation.

B. Practice

Activity 2: Do the workbook

C. Application

- Learn new words by heart.

Trên đây là giáo án tuần 5 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 861
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng Anh 2

Xem thêm