Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 2

Nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần, giáo án Tiếng Anh Tuần 2 môn tiếng Anh Macmillan book 2 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Nội dung giáo án trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh.

WEEK 2 – PERIOD 3

UNIT 1: IN THE HALLWAY

Lesson 3

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

- give the question correctly about things/people.

- write correctly and beautifully word “O”

- sing well

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, projector, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising the previous lesson

A. Practice

Activity 5. Let’s talk

- Look at the three pictures to understand the context

- Point to the pictures and say name of the things/people

- Role play

- Call some pairs

Activity 6. Look and write

- Students observe and say the content

- Write O

- Exchange and comment notebooks

- Read O

** T’s assessment: observing (focus on their exact words)

Activity 7. Sing!

- Look picture and say the content

- Read the lyrics

- Play the recording to sing the song

- Sing the song and do the actions and call a group to the front of the class to sing.

** S’s assessment: chan beautifully

B. Application

- Learn the song by heart.

WEEK 2 – PERIOD 4

UNIT 2: AT THE CAFÉ

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, student will be able to:

- identify word A, sound /ei/

- listen and identify some new words

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Play the game

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the four pictures

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point and repeat

** T’s assessment: listen and pay attention to their voice, pronunciation and intonation.

B. Practice

Activity 2: Do the workbook

C. Application

- Learn new words by heart.

Trên đây là giáo án tuần 2 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng Anh 2

    Xem thêm