Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 4 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 4

Giáo án Tiếng Anh Tuần 4 sách Macmillan book 2 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm chi tiết trình tự giảng dạy giúp quý thầy cô chuẩn bị trước khi lên lớp hiệu quả.

WEEK 4 – PERIOD 7

UNIT 3: ON THE STREET

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, student will be able to:

- identify word i, sound /ai/

- listen and identify some new words: Mike, five, slide, bike

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Sing

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the picture

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point and repeat

- Work in groups to repeat

** T’s assessment: listen and pay attention to their voice, pronunciation and intonation.

B. Practice

Activity 2: Do the workbook

C. Application

- Learn new words by heart.

WEEK 4 – PERIOD 8

UNIT 3: ON THE STREET

Lesson 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

- identify correctly about name, number and things

- pronounce correctly word I to chant well

- listen and tick some pictures

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising some words: Mike, five, slide, bike

A. Practice

Activity 2. Point and say

- Look at the pictures

- Point to the pictures and say words aloud.

- Work in pairs

** Ss & T’s assessment: give oral comments (focus on their exact structure, pronunciation, interaction)

Activity 3. Chant

- Read the chant and check comprehension.

- Play the recording a few times.

- Chant and do the actions.

- Call two groups

Activity 4. Listen and tick

- Check their comprehension

- Play the recording

- Listen and tick

- Check their answers. Then repeat words

Key: 1a 2a

** T’s assessment: observing (quickly, correctly)

B. Application

- Learn a song by heart.

Trên đây là giáo án tuần 4 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 978
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng Anh 2

Xem thêm