Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 1

Giáo án Tiếng Anh Macmillan book 2 Tuần 1 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Nội dung giáo án được trình bày đầy đủ mục tiêu, trình tự giảng dạy chi tiết xuyên suốt tiết học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến các em học sinh.

WEEK 1 – PERIOD 1

UNIT 1: IN THE HALLWAY

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, student will be able to:

- identify word O, sound /^/

- listen and identify some new words

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Greet the class by saying Good morning/ Good afternoon.

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the picture

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point and repeat

** T’s assessment: listen and pay attention to their voice, pronunciation and intonation.

B. Application

- Learn new words by heart.

WEEK 1 – PERIOD 2

UNIT 1: IN THE HALLWAY

Lesson 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

- point and say some things/people

- chant beautifully

- listen and tick some pictures

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising some words: mother, son, gloves, honey

A. Practice

Activity 2. Point and say

- Look at the pictures

- Point to the pictures and say aloud.

- Work in pairs

Activity 3. Chant

- Read the chant and check comprehension.

- Play the recording a few times.

- Chant and do the actions.

- Call two groups

* Assessment:

Ss’ structure: Can you see the …?

Ss’ chant: Chant well

Activity 4. Listen and tick

- Check their comprehension.

- Play the recording

- Listen, do the task and check their answers.

Key: 1b 2b

** T’s assessment: observing (quickly, correctly)

B. Application

- Learn a song by heart.

Trên đây là giáo án tuần 1 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 6.724
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng Anh 2

Xem thêm