Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 13: Activities - Lesson 1

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 13: Activities - Lesson 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: Let's eat - Lesson 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 7: Language focus 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 13: Activities - Lesson 2

I. Objectives:

After finishing the lesson, Ss will be able to know some popular sports in the USA.

II. Language contents:

  • Grammar: present / past simple tense
  • Vocabulary: surprising, skateboarding, roller-skating, rollerblading, baseball

III. Techniques: Pair work, ask and answer, True /False

IV. Teaching aids: cassette, pictures, sub-board

V. Procedures:

Teacher and students’ activity

Content

1.Warm up:

Have Ss retell what they should do to stay fit and healthy (eat body-building foods, fruits…;do exercises and play sports)

Ask Ss which sports are their favorite ones and when in their free time which one they often play.

Introduce the new lesson.

2.Presentation:

Let them look at the pictures indicating sports.

Ask whether some of them play one of these sports.

Introduce the content of the reading.

Ask them to notice 10 sports which are the most popular that the young in America love to play.

Play the tape.

Explain voc.

3. Practice: Silent reading.

Call some Ss to tell the name of some sports listed (mentioned) in the reading.

Ask Ss if they know how to play any of these 10 sports.

Pair work (ask / answer)

Call on some pairs practice before the class.

Correct.

4. Production:

Ask Ss which sports are popular in Viet Nam.

Ask Ss some questions and Ss answer.

5.Homework:

Learn voc.

Copy the answers.

Prepare A 3,5

A1 – Listen and read….

Voc:

-baseball (n) bóng chày

-skateboarding (n) trượt ván

-roller-skating (n) trượt patin

-rollerblading (n) trượt patin

-football (n) bóng đá

-surprisingly (adv) một cách ngạc nhiên

a. b. (students’ answers)

Đánh giá bài viết
3 1.702
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm