Giáo án tiếng Anh lớp 9 Tuần 35 sách mới

Giáo án tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Tuần 35

Giáo án tiếng Anh lớp 9 Tuần 35 dưới đây nằm trong bộ giáo án lớp 9 môn tiếng Anh theo tuần do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Nội dung giáo án được biên tập một cách chi tiết giúp quý thầy cô chuẩn bị bài hiệu quả.

Period: 46 Week: 35

UNIT 12 MY FUTURE CAREER

PERIOD 3: A CLOSER LOOK 2

I. OBJECTIVES :

By the end of the lesson, Ss will be able to use the structures Verb + to-infinitive/Verb + V-ing correctly

II. TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION :

1.Techniques : group work , pair work, communicative approach

2.teaching aids :, posters, pictures

III. PROCEDURES:

T’s & Ss’ Activities

CONTENTS

Grammar

Despite/In spite of: review

Have Ss read the REMEMBER!box, then ask one or two Ss to summarise the rules. T can write the example sentences on the board. Ask Ss to give further examples. Make it clear to Ss that these expressions can be used interchangeably. They both work with all the forms: before a noun, a noun phrase, or an -ing form.

1./ Ask Ss to work individually to fill in the gaps. Check the answers as a class.

Verb + to-infinitive/Verb + V-ing

Ask Ss to read the bubble quoted from the GETTING STARTED conversation, then have them read the structures and examples in the grammar box carefully. Help them with the meanings of the verbs if necessary.

Divide the board into four columns. Write Verb + to-infinitive, Verb + V-ing, Verb + to-infinitive/V-ing with no change in meaning in each column, and a column for Verb + to infinitive/V-ing with change in meaning. Ask four Ss to come to the board to write the verbs mentioned in the grammar box in the appropriate column. Ask other Ss to give examples with these verbs.

2&3 Have Ss work individually. Allow Ss to share their answers with a partner. Then check their answers as a class. T can remind Ss that in both these exercises more than one of the options may be correct.

4./ Firstly, have Ss work in pairs to describe what is happening in the pictures. Then Ss can attempt to complete the sentences using the ideas and actions from the pictures. Check the answers as a class.

5./ Have Ss work individually to finish the sentences. Allow them to share their answers with a partner. Call on some Ss to write their answers on the board. Correct their answers if necessary.

Key: 1. loving maths 2. studying hard 3.laziness 4. being short 5. poor health

Key:

2 1. to give 2.to pass 3. choosing 4.taking 5.to employ 6. to talk/talking

3 1. A 2. A 3. C 4. C 5. A& C 6. B

Key:

1.to lock 2.meeting 3.to contact 4. to send

5.working 6.talking 7. posting 8.to answer

Key:

1. The boy finally managed to deal with his peers at the vocational school.

2. She attempted to cooperate with the others in the team to finish the work.

3. He wasn’t promoted in spite of his efforts.

4. The boss denied bullying the new employee.

5. Despite being qualified for the job, he wasn’t accepted./Despite qualifying for the job, he wasn’t accepted.

IV- HOMEWORK:

- Do exercise in workbook.

- Prepare COMMUNICATION

Period: 47 Week: 35

ÔN TẬP HKII (TIẾT 1)

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 - CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM

I/ Kiến thức ngôn ngữ

 1. Pronunciation
 2. Quantifiers
 3. Conditional sentences type 1, 2
 4. Articles
 5. Relative clauses
 6. Verb forms and tenses
 7. Passive voice
 8. Adverb clauses of concession
 9. Word forms
 10. Prepositions
 11. Expressions
 12. Question words
 13. Vocabulary

II/ Đọc hiểu

Các bài đọc trong sách giáo khoa lớp 9, học kì II hoặc các bài đọc khác có cùng chủ đề, mức độ tương đương.

1. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng (trắc nghiệm khách quan 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có 01 phương án đúng).

2. Đọc đoạn văn và hoàn thành câu trả lời.

III/ Viết

1. Hoàn thành câu theo từ gợi ý.

2. Viết lại câu sao cho nghĩa câu không thay đổi.

CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 - CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM

+ PHẦN I: do Sở GD&ĐT ra đề. (8 điểm)

- Đề kiểm tra gồm 03 kĩ năng: kiến thức ngôn ngữ, đọc hiểu, viết.

- Hình thức: tự luận (4 điểm) kết hợp với trắc nghiệm khách quan 04 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có 01 phương án đúng (16 câu, 4 điểm).

- Thời gian làm bài: 45 phút.

I/ Kiến thức ngôn ngữ

1. Trắc nghiệm khách quan 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có 01 phương án đúng.

2. Viết hình thức hoặc thì đúng của động từ cho trong ngoặc.

II/ Đọc hiểu

1. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng (trắc nghiệm khách quan 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có 01 phương án đúng).

2. Đọc đoạn văn và hoàn thành câu trả lời.

III/ Viết

1. Hoàn thành câu theo từ gợi ý.

2. Viết lại câu sao cho nghĩa câu không thay đổi.

+ PHẦN II: kĩ năng nghe và nói Sở GD&ĐT giao cho các đơn vị chủ động thực hiện. (2 điểm)

- HẾT -

- Giáo viên phổ biến đề cương ôn tập, cho học sinh ôn lại các nội dung của đề cương theo sách giáo khoa.

- GV yêu cầu HS chuẩn bị trước các nội dung theo đề cương cho tiết sau.

Period: 48 Week: 35

ÔN TẬP HKII (TIẾT 2)

I. OBJECTIVES:

By the end of the lesson, Ss will be able to remember the knowledge for the 2nd term exam.

II. TEACHER AND STUDENTS’ PREPARATION :

1.Techniques: group work , pair work, communicative approach

2.Teaching aids: text books, exercise books

III. PROCEDURES:

T’s & Ss’ Activities

CONTENT

T asks Ss to do the exercises

T gives fb and explains if there is difficulty.

T asks Ss to prepare for next period

Exercises in the text book which related to the exam forms.

Trên đây là Giáo án tuần 35 môn tiếng Anh 9 mới.

Xem thêm giáo án tiếng Anh 9 cả năm tại: Giáo án tiếng Anh 9 chương trình mới cả năm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng anh lớp 9 Xem thêm