Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14: Chính tả Nghe - viết - Câu chuyện bó đũa

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: CHÍNH TẢ
Tiết: CÂU CHUYỆN ĐŨA
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Nghe viết lại chính xác đoạn từ Người cha liền bảo… đến hết.
2. Kỹ năng: Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc.
- Rèn viết nắn nót, tốc độ viết nhanh.
3.Thái độ: Viết đúng nhanh, chính xác.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ ghi nội dung các bài tập đọc.
- HS: vở, bảng con.
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’)
- GV đọc các trường hợp chính tả cần
phân biệt của tiết trước yêu cầu 2 HS
lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.
- Nhận xét điểm HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Trong gi chính tả này, các con s nghe
- Hát
- Viết các từ ngữ sau: câu
chuyện, yên lặng, dung dăng
dung dẻ, nhà giời,…
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
viết lại chính xác đoạn cuối trong bài
Câu chuyện đũa. Sau đó làm các bài
tập chính tả phân biệt l/n, i/iê, at/ac.
Phát triển các hoạt động (27’)
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.
Phương pháp: Trực quan, thực hành.
ĐDDH: Bảng phụ ghi nội dung đoạn
chép chính tả.
a/ Ghi nhớ nội dung đoạn viết.
- GV đọc đoạn văn cuối trong bài Câu
chuyện đũa yêu cầu HS đọc lại.
- Hỏi: Đây lời của ai nói với ai?
- Người cha nói với c con?
b/ Hướng dẫn trình bày.
- Lời người cha được viết sau dấu câu gì?
c/ Hướng dẫn viết từ khó.
- GV đọc, HS viết các từ khó theo dõi
chỉnh sửa lỗi cho HS.
d/ Viết chính tả.
- GV đọc, chú ý mỗi cụm từ đọc 3 u.
- 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp
theo dõi
- lời của người cha nói với
các con.
- Người cha khuyên c con phải
đoàn kết. Đoàn kết mới sức
mạnh, chia lẻ ra sẽ không sức
mạnh.
- Sau dấu 2 chấm dấu gạch
ngang đầu dòng.
- Viết các từ: Liền bảo, chia lẻ,
hợp lại, thương yêu, sức
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
e/ Soát lỗi
g/ Chấm bài.
Hoạt động 2: ớng dẫn làm bài tập chính
tả.
Phương pháp: Trực quan, thực hành, thi
đua.
ĐDDH: Bảng phụ, bút dạ.
a/ Tiến hành.
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS m bài vào Vở bài tập, 1
HS làm bài trên bảng lớp.
- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng.
- Yêu cầu cả lớp đọc các từ trong bài tập
sau khi đã điền đúng.
b/ Lời giải.
Bài 2:
a/ Lên bảng, nên người, ăn no, lo lắng.
b/ Mải miết, hiểu biết, chim sẻ, điểm ời.
Bài 3:
a/ Oâng nội, lạnh, l.
b/ hiền, tiên, chín.
C/ dắt, bắc, cắt
4. Củng cố Dặn (3’)
mạnh,…
- Nghe viết lại.
- Đọc yêu cầu.
- Làm bài.
- Nhận xét t kiểm tra bài
mình.
- Đọc bài

Giáo án Chính tả lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14: Chính tả Nghe- viết - Câu chuyện bó đũa là tài liệu cho các thầy cô tham khảo giảng dạy giúp các em hiểu được bài viết sạch đẹp, viết đúng tốc độ và làm đúng các bài tập phân biệt iê/yê; r/d (thanh hỏi, thanh ngã). Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Chính tả: Câu chuyện bó đũa soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm