Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3: Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: LUYỆN TỪ
TỪ CHỈ SỰ VẬT (DANH TỪ)
CÂU KIỂU AI GÌ?
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Bước đầu làm quen với thuật ngữ: Danh từ, nhận biết được danh t trong
lời nói.
- Biết đặt câu theo mẫu: Ai? là gì?
2. Kỹ năng: Tìm những từ chỉ về danh từ
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh bảng phụ: câu mẫu
- HS: SGK
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài (3’)
- Đặt câu với từ: đồng hồ, rực rỡ, mật
- Sắp xếp từ để chuyển thành câu mới
- Hát
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ rất yêu cháu Cháu rất yêu
- + Lan học chung lớp với
học
chung lớp với Lan.
- Thầy nhận xét
3. Bài mới
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)
- Ôn lại 1 số từ ngữ về chủ đề: Bạn bè, bước
đầu hiểu được 1 loại từ tên gọi danh từ.
Phát triển các hoạt động (28’)
Hoạt động 1: Luyện tập
Mục tiêu: Nhận biết danh từ qua tranh
Phương pháp: Trực quan
Bài 1:
- Nêu yêu cầu của bài tập
- Thầy cho HS đọc chỉ tay vào tranh
những từ chỉ người, đồ vật, lồi vật, cây cối.
- Thầy cho HS làm bài tập miệng.
- Thầy nhận xét.
- Thầy hướng dẫn HS làm vở.
- Thầy giới thiệu khái niệm về danh từ SGK,
Chuẩn bị: vài HS nhắc lại.
Hoạt động 2: Thực hành
ĐDDH: tranh
- HS nêu
- HS đọc
- HS nêu tên ứng với tranh vẽ
- HS làm v
- HS đọc ghi nhớ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mục tiêu: Thi tìm nhanh các từ chỉ sự vật
(danh từ)
Phương pháp: Trực quan
Bài 2: Thầy cho mỗi nhóm tìm các danh từ
+ Nhóm 1: 2 cột đầu SGK
+ Nhóm 2: 2 cột sau SGK
Hoạt động 3: Làm quen với câu
Mục tiêu: Đặt câu theo mẫu: Ai gì? Con gì?
Cái gì?
Phương pháp: Thực hành
- Thầy hướng dẫn HS nắmyêu cầu bài tập
- A B
- Ai (cái gì, con gì?) gì?
- Thầy lưu ý HS: Câu trong bài cấu trúc
như trên thường dùng để giới thiệu. Phần A thể
1 danh từ, thể 1 cụm từ.
- Khuyến khích HS đặt câu về chủ đề bạn bè.
- Thầy nhận xét chung
4. Củng cố Dặn (2’)
- Thầy cho HS nhắc lại kiến thức bản đã
luyện tập.
- Lớp chia 2 nhóm
ĐDDH: tranh
- HS thảo luận
- Đại diện nhóm lên trình bày.
Nhận bộ thẻ từ gắn vào bảng
phụ.
ĐDDH: câu mẫu
- HS đặt câu theo mẫu
- HS đặt câu
- Lớp nhận xét

Giáo án Luyện từ và câu lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3: Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? giúp các thầy cô có thêm những bài soạn hướng dẫn các em học sinh nhanh chóng nắm được các từ chỉ sự vật (Danh từ); biết đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì. Đồng thời, rèn thói quen quan sát tranh, nói đúng tên và mở rộng vốn từ cho học sinh. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 2 phần Luyện từ và câu - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 2 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 2.106
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm