Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Luyện từ câu (Tiết 58)
GIỮ PHÉP LỊCH SỰ KHI BÀY TỎ YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ
Ngày dạy: Thứ ........., ngày ..... tháng ..... năm 201...
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh hiểu thế nào lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.
2. năng: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự. Biết dùng các từ ngữ p
hợp với các tình huống khác nhau để đảm bảo tính lịch sự của lời yêu cầu, đề nghị.
3. Thái độ: Giáo dục HS biết nói lời yêu cầu , đề nghị lịch sự.
II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
III.Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. KTBC:
* Theo em những hoạt động nào được gọi
du lịch?
* Theo em thám hiểm gì?
- GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
a). Giới thiệu bài:
- Cho HS đọc yêu cầu BT1 + 2 + 3 + 4.
* Đi du lịch hoạt động đi chơi xa
để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
* Thám hiểm thăm dò, tìm hiểu
những nơi xa lạ, khó khăn, thể
nguy hiểm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
* Tìm những câu u yêu cầu, đề nghị
trong mẫu chuyện đã đọc.
* Em hãy nêu nhận xét về cách nêu yêu cầu
của 2 bạn Hùng Hoa.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
+ Các câu: nêu yêu cầu, đề nghị trong
mẫu chuyện là:
Bơm cho cái bánh trước. Nhanh lên nhé,
trễ giờ học rồi (lời Hùng nói với bác Hai).
Vậy, cho mượn cái bơm, tôi bơm lấy
vậy (lời Hùng nói với bác Hai).
Bác ơi, cho cháu mượn cái bơm nhé.
(Lời của Hoa nói với bác Hai).
+Nhận xét về cách nói của Hùng Hoa.
Yêu cầu của Hùng với bác Hai bất
lịch sự.
Yêu cầu của Hoa nói với bác Hai cách
nói lịch sự.
* Bài tập 4:
- Cho HS đọc yêu cầu BT4.
- GV giao việc.
- Cho HS làm bài.
- Cho HS phát biểu.
- HS đọc thầm mẩu chuyện.
- HS lần lượt phát biểu.
- HS lần lượt phát biểu ý kiến.
- Lớp nhận xét.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Lời yêu cầu lịch s lời yêu cầu phù
hợp với quan hệ giữa người nói người
nghe, cách xưng phù hợp.
VD: Lời yêu cầu, đề nghị của Hoa với bác
Hai lời nói lịch sự.
b). Ghi nhớ:
- Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ.
- GV th chốt lại một lần nội dung ghi
nhớ + dặn HS học thuộc ghi nhớ.
c). Phần luyện tập:
* Bài tập 1:
- Cho HS đọc yêu cầu BT1.
- GV giao việc.
- Cho HS làm bài.
- Cho HS trình bày ý kiến.
- GV nhận xét chốt lại ý đúng.
b: Lan ơi, cho tớ mượn cái bút!
c: Lan ơi, cậu thể cho tớ mượn cái
bút được không?
* Bài tập 2:
- Cách tiến hành như BT1.
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
- HS suy nghĩ, tìm câu trả lời.
- HS lần lượt phát biểu.
- Lớp nhận xét.
-3 HS đọc nội dung ghi nhớ.
- 1 HS đọc yêu cầu, lớp lắng nghe.
- HS đọc 3 câu a, b, c chọn ra

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giúp học sinh hiểu được hiểu thế nào là lời yêu cầu, đề nghị lịch sự và biết nói lời yêu cầu đề nghị lịch sự. Đồng thời, biết dùng các từ ngữ phù hợp với các tình huống khác nhau để đảm bảo tính lịch sự của lời yêu cầu, đề nghị. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 2.221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm