Giáo án Tiếng việt 4 tuần 30: Tập đọc - Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Tập đọc (Tiết 59)
HƠN MỘT NGHÌN NGÀY VÒNG QUANH TRÁI ĐẤT
Ngày dạy: Thứ ........., ngày ..... tháng ..... năm 201...
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kến thức: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng tự hào, ca ngợi.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Ma - gien - lăng đoàn thám hiểm đã dũng
cảm vượt qua bao khó khăn, hi sinh, mất mát đ hoàn thành sứ mạng lịch sử:
khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương những vùng đất mới.
(trả lời được câu hỏi 1, 2, 3, 4 trong sgk)
2. năng: Hiểu nghĩa các từ ngữ: Ma - tan , s mạng
3. Thái độ: GD học sinh tinh thần dũng cảm, vượt qua khó khăn.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- HS lên bảng tiếp nối nhau đọc bài "Trăng
ơi ...từ đâu đến! " trả lời câu hỏi
- Nhận xét cho điểm HS .
2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- HS lên bảng đọc trả lời nội dung bài
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Luyện đọc:
* Luyện đọc:
- Gọi 1HS đọc toàn bài
- GV phân đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ….đất mới
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến ...Thái Bình
Dương
+ Đoạn 3: Tiếp theo ...tinh thần
+ Đoạn 4: Tiếp theo ...mình làm
+ Đoạn 5: Tiếp theo ...Tây Ban Nha
+ Đoạn 6: phần còn lại
- Gọi HS đọc nối tiếp
- Luyện phát âm, kết hợp nêu chú giải.
- HS luyện đọc nhóm đôi
- GV đọc mẫu
* Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1 trả lời câu hỏi.
+ Ma - gien - lăng thực hiện cuộc thám
hiểm với mục đích gì?
- Lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc
- HS đọc
- HS đọc theo nhóm
- Cuộc thám hiểm của Ma - gien - lăng
nhiệm vụ khám phá những con đường
trên biển dẫn đến những vùng đất mới lạ.
- Nhiệm vụ của đoàn thám hiểm.
+ 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm
- Cạn thức ăn, hết nước ngọt thuỷ thủ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Nội dung đoạn 1 nói lên điều gì?
- Yêu cầu HS đọc đoạn 2, 3
+ Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn
?
- Đoàn thám hiểm đã những tốn thất
?
- Nội dung đoạn 2, 3 nói lên điều gì?
Yêu cầu HS đọc đoạn 4, 5, 6
+ Đoàn thám hiểm của Ma - gien - lăng
đã đạt được kết quả ?
+ Nội dung đoạn 4, 5, 6 cho biết điều gì?
- Câu chuyện giúp em hiểu những v
các nhà thám hiểm?
Nêu nội dung của bài (ghi bảng)
*Đọc diễn cảm:
- Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện
đọc.
Vượt Đại Tây Dương ,.... đoàn thám hiểm
đoàn phải uống nước tiểu, ninh nhừ các
vật dụng như giày,...
- Ra đi với 5 chiếc thuyền thì bị mất 4
chiếc thuyền lớn, gần 200 người bỏ mạng
dọc đường ...
- Chuyến hành trình kéo dài 1083 ngày
đã khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện
ra Thái Bình Dương nhiều vùng đất
mới.
+ Những nhà thám hiểm rất dũng
cảm, dám vượt mọi khó khăn để đạt
được mục đích đặt ra.
- 3 đến 5 HS thi đọc diễn cảm - nhận xét
- HS Nêu

Giáo án Tập đọc lớp 4

Giáo án Tiếng việt lớp 4 tuần 30: Tập đọc - Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất là tài liệu cho các thầy cô soạn bài giúp học sinh nắm được đọc trơn to, rõ ràng toàn bài và biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng tự hào, ca ngợi. Đồng thời, hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Ma - gen - lăng và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khắn, hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử; khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và những vùng đất mới. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập đọc: Trăng ơi từ đâu đến? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
4 1.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm