Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 6: Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng

Giáo án Tiếng việt lớp 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 tuần 6: Luyện từ và câu - Danh từ chung và danh từ riêng giúp học sinh hiểu được biết được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng. Đồng thời, nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng và bước đầu vận dụng quy tắc đó vào thực tế. Mời thầy cô cùng tham khảo.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

I. Mục tiêu:

- Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên khái niệm về ý nghĩa khái quát của chúng.

- Biết cách viết hoa danh từ riêng trong thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam (có sông Cửu Long), tranh, ảnh vua Lê Lợi.

- Giấy khổ to kẻ sẵn 2 cột danh từ chung và danh từ riêng và bút dạ.

- Bài tập 1 phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi: Danh từ là gì? Cho ví dụ.

- Nhận xét, cho điểm HS.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- Gv viết 1 câu ngắn có tên riêng, viết hoa.

VD: Bạn Hùng là một học sinh ngoan.

- Hỏi: + Em có nhận xét gì về cách viết các danh từ vừa tìm được trong câu trên?

- Tại sao có danh từ viết hoa, có danh từ lại không viết hoa? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi đó.

b. Tìm hiểu ví dụ:

Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu và nội dung.

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đội và tìm từ đúng.

- Nhận xét và giới thiệu bằng bản đồ tự nhiên Việt Nam (vừa nói vừa chỉ vào bản đồ một số sông đặc biệt là sông Cửu Long) và giới thiệu vua Lê Lợi, người đã có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Hậu Lê ở nước ta.

Bài 2:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.

- Gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- Những từ chỉ tên chung của một loại sự vật như sông, vua được gọi là danh từ chung.

- Những tên riêng của một sự vật nhất định như Cửu Long, Lê Lợi gọi là danh từ riêng.

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đội và trả lời câu hỏi.

- Gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- Danh từ riêng chỉ người địa danh cụ thể luôn luôn phải viết hoa.

c. Ghi nhớ:

- Hỏi:

+ Thế nào là danh từ chung, danh từ riêng? Lấy ví dụ.

+ Khi viết danh từ riêng, cần chú ý điều gì?

- Gọi HS đọc phần Ghi nhớ. Nhắc HS đọc thầm để thuộc ngay tại lớp.

d. Luyện tập:

Bài 1:

-Yêu cầu HS đọc yêu cầu và nội dung.

- Phát giấy + bút dạ cho từng nhóm. Yêu cầu HS thảo luận trong nhóm và viết vào giấy.

- Yêu cầu nhóm xong trước dán phiếu lên bảng, các nhóm khác nhận xét. Bổ sung.

- Kết luận để có phiếu đúng.

- Hỏi:

+ Tại sao em xếp từ dãy vào danh từ chung?

+ Vì sao từ Thiên Nhẫn được xếp vào danh từ riêng?

- Nhận xét, tuyên dương những HS hiểu bài.

Bài 2:

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng.

- Hỏi: +Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?

- Nhắc HS luôn viết hoa tên người, tên địa danh, tên người viết hoa cả họ và tên đệm.

3. Củng cố- dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và viết vào vở: 10 danh từ chung chỉ đồ dùng, 10 danh từ riêng chỉ người hoặc địa danh.

- 1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- 2 HS tìm danh và đặt câu.

- Danh từ Hùng được viết hoa, còn các danh từ khác không viết hoa.

- Lắng nghe.

- 2 HS đọc thành tiếng.

- Thảo luận, tìm từ.

a/ sông b/. Cửu Long

c/. vua d/. Lê Lợi

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Thảo luận cặp đôi.

- Trả lời:

+ Sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

+ Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông có chín nhánh ở đồng bằng sông Cửu Long.

+ Vua: Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến.

+ Lê Lợi: tên riêng của vị vua mở đầu nhà Hậu Lê.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Thảo luận cặp đôi.

- Tên chung để chỉ dòng nước chảy tương đối lớn: sông không viết hoa. Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể Cửu Long viết hoa.

- Tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến: vua không viết hoa. Tên riêng chỉ một vị vua cụ thể Lê Lợi viết hoa.

- Lắng nghe.

+ Danh từ chung là tên của một loại vật: sông, núi, vua, chúa, quan, cô giáo, học sinh,…

+ Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật: sông Hồng, sông Thu Bồn, núi Thái Sơn, cô Nga,…

+ Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

- 3 HS đọc thành tiếng.

-2 HS đọc thành tiếng.

Hoạt động trong nhóm.

- Chữa bài.

+ Danh từ chung: Núi/ dòng/ sông/ dãy / mặt/ sông/ ánh / nắng/ đường/ dây/ nhà/ trái/ phải/ giữa/ trước.

+ Danh từ riêng: Chung/Lam/Thiên Nhẫn/ Trác/ Đại Huệ/ Bác Hồ.

+ Vì dãy là từ chung chỉ những núi nối tiếp, liền nhau.

+ Vì Thiên Nhẫn là tên riêng của một dãy núi và được viết hoa.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Viết tên bạn vào vở. 3 HS lên bảng viết.

+ Họ và tên người là danh từ riêng vì chỉ một người cụ thể nên phải viết hoa.

- Lắng nghe.

Đánh giá bài viết
4 4.790
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tiếng việt 4

Xem thêm