Giáo án Toán 1 chương 3 bài 22: Bảng các số từ 1 đến 100

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 22: Bảng các số từ 1 đến 100 giúp học sinh nắm được kiến thức của bài cách nhận biết 100 là số liền sau của 99, lập được bảng các số từ 1 đến 100, biết được một số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100.

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 21: So sánh các số có hai chữ số

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 20: Các số có hai chữ số

BÀI 22: BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

  • Nhận biết 100 là số liền sau 99
  • Tự lập được bảng các số từ 1→ 100
  • Nhận biết 1 số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng số từ 1 → 100 (như SGK). Bảng phụ ghi bài tập 1, 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh đếm các số

  • Từ 10 → 30, từ 30 → 50 , từ 50 → 75, từ 75 → 90, từ 9 → 99.
  • 87 gồm mấy chục mấy đơn vị? 99 gồm mấy chục, mấy đơn vị?
  • Liền sau 55 là? Liền sau 89 là? Liền sau 95 là?

- Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bảng số từ 1 100

Mt: Nhận biết 100 là số liền sau số 99

- Giáo viên giới thiệu và ghi đầu bài.

- Cho học sinh nêu yêu cầu bài 1.

- Giáo viên hỏi : Số liền sau số 97 là?

Số liền sau 98 là?

Số liền sau 99 là?

- Giới thiệu số 100 đọc, viết bằng 3 chữ số, chữ số 1 và 2 chữ số 0

- Cho học sinh tập đọc và viết số 100

- 100 là số đứng liền sau 99 nên số 100 bằng 99 thêm 1.

- Học sinh mở SGK

- Tìm các số liền sau của 97, 98, 99.

98

99

100

- Học sinh tập viết số 100 vào bảng con

- Đọc số: một trăm

Đánh giá bài viết
1 945
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 1 Xem thêm