Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 18

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 18 trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em nhanh chóng nắm được một số hoạt động làm cho trường, lớp sạch, đẹp, nêu được cách tổ chức các bạn tham gia làm vệ sinh trường, lớp một cách an toàn.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 17

BÀI 18: THỰC HÀNH: GIỮ TRƯỜNG HỌC SẠCH ĐẸP

I. Mục tiêu:

 • Biết thực hiện một số hoạt động làm cho trường, lớp sạch, đẹp.
 • Có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp và tham gia vào các hoạt động làm cho trường học sạch đẹp.

* Hs khá, giỏi: Nêu được cách tổ chức các bạn tham gia làm vệ sinh trường lớp một cách an toàn.

II. Các kỹ năng sống:

 • Kỹ năng tự nhận thức: Tự nhận xét các hành vi của mình có liên quan đến việc giữ gìn trường lớp.
 • Kỹ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm tham gia công việc để giữ trường học sạch đẹp
 • Kỹ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để giữ trường học sạch đẹp
 • Phát triển kỹ năng hợp tác thông qua quá trình thực hiện công tác

III. Các phương pháp dạy học:

 • Thảo luận nhóm
 • Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi- Chia sẻ.
 • Trò chơi

IV. Đồ dùng dạy học:

 • Hình vẽ SGK/38, 39
 • Một số dụng cụ làm vs: khẩu trang, chổi ...

V. Họat động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

 • Kể những họat động dễ gây ngã và nguy hiểm khi ở trường
 • Ở trường nên chọn những trò chơi nào?

2. Bài mới:

Hoạt động dạy Hoạt động học

Họat động 1: Quan sát theo cặp

* Mục tiêu: biết nhận xét thế nào là trường học sạch đẹp và biết giữ trường học sạch đẹp

- Hướng dẫn hs quan sát các hình 38, 39

 • Các bạn trong từng hình đã làm gì? Các bạn đã sử dụng các dụng cụ gì?
 • Việc làm đó có tác dụng gì?

- Treo tranh

- Liên hệ:

 • Sân trường, lớp học, xung quanh trường lớp sạch hay bẩn?
 • Sân trường và xung quanh trường có nhiều cây xanh không? Cây có tốt không?
 • Khu vs đặt ở đâu? Có sạch không?
 • Trường học của em đã sạch đẹp chưa?
 • Theo em làm thế nào để giữ trường lớp sạch đẹp? Em đã làm được gì?
- GV chốt ý chính
- Làm việc theo cặp

- 1 số hs trả lời

- Nhiều hs trả lời

- Hs làm vs theo nhóm

- HS nhận xét, tự đánh giá công việc của nhóm mình và nhóm bạn

Đánh giá bài viết
1 1.189
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm