Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 19

Giáo án Tư nhiên xã hội lớp 2

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 19 với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng nhằm giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được tên các loại đường giao thông, biết được sự cần thiết phải có các phương tiện giao thông và biển báo giao thông trên đường.

Giáo án Tự nhiên xã hội 2 bài 18

BÀI 19: ĐƯỜNG GIAO THÔNG

I. Mục tiêu:

 • Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông
 • Nhận biết một số biển báo giao thông
 • Có ý thức chấp hành luật giao thông

* Hs khá, giỏi: Biết được sự cần thiết phải có một số biển báo giao thông

II. Các kỹ năng sống:

 • Kỹ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thông
 • Kỹ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi gặp một số biển báo giao thông
 • Phát triển kỹ năng hợp tác thông qua hoạt động học tập

III. Các phương pháp dạy học:

 • Thảo luận nhóm
 • Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi, chia sẻ.

IV. Đồ dùng dạy học:

 • Hình vẽ SGK/40, 41
 • 5 bức tranh khổ A3 vẽ bầu trời xanh, sông, biển, đường sắt, phố phường (ngã tư)
 • 5 tấm bìa ghi: đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy
 • 6 tấm bìa vẽ 6 biển báo, 6 tấm bìa viết tên 6 biển báo (SGK)

V. Họat động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: (5')

 • Trường lớp sạch đẹp có lợi gì?
 • Em đã làm gì để giữ trường lớp sạch đẹp

2. Bài mới:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Giới thiệu bài:

Họat động 1: quan sát tranh và nhận biết các lọai đường giao thông

* Mục tiêu: HS biết có 4 lọai đường giao thông

* Cách tiến hành:

- Dán 5 bức tranh khổ A3

- Gọi 5 hs lên bảng phát 5 tấm bìa ghi đường thủy, đường bộ

- GV kết luận có 4 lọai đường giao thông


- HS quan sát tranh

- 5 hs gắn bìa vào tranh cho phù hợp

- HS nhận xét

Đánh giá bài viết
1 2.300
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội 2

Xem thêm