Nguyễn Thị Phương Tuyết Hóa học Lớp 6

Kể các ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và trong sản xuất mà em biết

4
4 Câu trả lời
 • Bi
  Bi

  Các ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và trong sản xuất:

  Khí oxygen dùng để duy trì sự sống của con người

  Được dùng trong y tế để làm chất duy trì hô hấp, hoặc dùng trong các bình lặn của thợ lặn, ngoài ra còn dùng để cung cấp cho phi công trong những trường hợp không khí loãng,...

  Cung cấp nhiệt và cần thiết cho quá trình đốt cháy nhiên liệu trong quá trình đun nấu,...

  Oxi cũng được dùng nhiều trong công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại (đèn xì axetylen), sản xuất rượu , làm thuốc nổ,....

  Trả lời hay
  32 Trả lời 21/10/21
 • Su kem
  Su kem

  Ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và trong sản xuất:

  + Cung cấp, duy trì sự sống cho con người, các động thực vật,...

  + Được dùng trong y tế: oxi được hóa lỏng để làm chất duy trì hô hấp, hoặc dùng trong các bình lặn của thợ lặn

  + Cung cấp nhiệt và cần thiết cho quá trình đốt cháy nhiên liệu

  + Oxi cũng được dùng nhiều trong công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại (đèn xì axetylen), sản xuất rượu , làm thuốc nổ,....

  Trả lời hay
  25 Trả lời 21/10/21
 • Bi
  Bi

  - Ứng dụng của khí oxygen trong đời sống

  Oxygen có vai trò rất quan trọng giúp duy trì sự sống của con người, cũng như động vật, thực vật

  Oxygen còn được dùng trong y tế: để làm chất duy trì hô hấp cho bênh nhân, dùng trong các bình lặn của thợ lặn, ngoài ra còn dùng để cung cấp cho phi công trong những trường hợp không khí loãng,...

  - Ứng dụng của khí oxygen trong sản xuất

  Oxygen cần để đốt cháy nhiên liệu là nền tản của công nghiệp, sản xuất. Có oxy động cơ mới chạy được.

  Oxygen cần thiết trong quá trình tổng hợp các chất.

  Dùng làm thuốc nổ

  Oxygen cũng được dùng nhiều trong công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại (đèn xì axetylen), sản xuất rượu ...

  Trả lời hay
  17 Trả lời 21/10/21
 • Lê Jelar
  Lê Jelar

  Ứng dụng của khí oxygen trong cuộc sống và trong sản xuất:

  + Được dùng trong y tế để làm chất duy trì hô hấp, hoặc dùng trong các bình lặn của thợ lặn, ngoài ra còn dùng để cung cấp cho phi công trong những trường hợp không khí loãng,...

  + Cung nhiệt và cần thiết cho quá trình đốt cháy nhiên liệu

  + Oxi cũng được dùng nhiều trong công nghiệp hóa chất, luyện thép, hàn cắt kim loại (đèn xì axetylen), sản xuất rượu , làm thuốc nổ,....

  0 Trả lời 08:57 12/10

Hóa học

Xem thêm