Kế hoạch giảng dạy Địa lý 8 năm học 2020 - 2021

Kế hoạch giảng dạy lớp 8 môn Địa

Kế hoạch giảng dạy Địa lý 8 năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Kế hoạch giảng dạy cả năm dựa vào kế hoạch này các thầy cô giáo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Sau đây là tài liệu mời quý thầy cô cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I. Điều chỉnh nội dung dạy học (Rà soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tinh giản những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình; bổ sung, cập nhật những thông tin mới thay cho những thông tin đã cũ, lạc hậu)

STT

Mục

Tinh giản

Bổ sung, cập nhật

Ghi chú

Nội dung

Lý do

Nội dung

Lý do

1

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

Dạy trong 1 tiết

Nội dung ngắn

 

 

 

 

 

 

 

2

Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản)

 

 

Thực hành: Đọc Atlat địa lý Việt Nam phần hành chính và khoáng sản.

Rèn kỹ năng đọc, quan sát, phân tích Atlat cho học sinh.

 

 

 

3

Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Dạy trong 1 tiết

 

Nội dung ngắn, chỉ mang tính tổng hợp lại kiến thức.

 

 

 

4

Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương

 

Cả bài

Thời gian tìm hiểu trong 1 tiết không đủ.

GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu ở nhà theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí.

2. Lịch sử phát triển.

3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương)

 

HS tự nghiên cứu

II. Thiết kế bài học theo chủ đề (Dựa trên các chủ đề trong chương trình môn học, tích hợp các bài học có liên quan sau khi tinh giản để thiết kế bài học theo chủ đề với các hoạt động học cơ bản: mở đầu (xác định vấn đề), hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng).

STT

Mục

Tích hợp, sắp xếp lại theo bài học

Ghi chú

Nội dung

Lý do

1

Dân cư, xã hội Châu Á

- Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

- Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

 

Cùng mạch nội dung kiến thức

2 tiết

2

Khí hậu Việt Nam

- Đặc điểm khí hậu Việt Nam

- Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

 

Cùng mạch nội dung kiến thức

3 tiết

3

Đất và Sinh vật Việt Nam

- Đặc điểm đất - sinh vật Việt Nam

- Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Cùng mạch nội dung kiến thức

3 tiết

III. Xây dựng khung kế hoạch giáo dục môn học (theo từng khối lớp, được trình bày thành bảng các bài học đã được xây dựng sau khi tinh giản nội dung và sắp xếp theo thời gian thực hiện. Mỗi bài học nêu rõ tên bài và mạch nội dung kiến thức; yêu cầu cần đạt (theo chương trình môn học); thời lượng dạy học; hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng nội dung).

STT

Tên bài học

Mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Thời lượng

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

 

HỌC KỲ I

Học kỳ I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

 

PHẦN I/ THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (TIẾP THEO)

CHƯƠNG XI/ CHÂU Á

1

Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản

 

 

 

1 tiết

 

 

2

Bài 2:Khí hậu châu Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu hs trả lời.

3

Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

2 tiết

 

 

4

Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

5

Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu vẽ biểu đồ GV hướng dẫn HS nhận xét.

6

Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

7

Ôn tập

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

8

Kiểm tra viết 1 tiết

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

9

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế, xã hội các nước châu Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Phần 1: vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á không dạy; câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu hs trả lời.

10

Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

11

Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

12

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

13

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

14

Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

15

Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu hs trả lời.

16

Ôn tập

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

17

Kiểm tra học kỳ I

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

 

HỌC KỲ II

Học kỳ I:17 tuần x 2tiết/tuần = 34 tiết

 

18

Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảo.

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

19

Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

20

Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

21

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

22

Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Campuchia

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Mục 3 và 4 không yêu cầu Hs làm.

 

CHƯƠNG XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐIẠ LÝ CÁC CHÂU LỤC

Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực ( Không dạy)

Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên trái đất ( Không dạy)

Bài 21: Con người và môi trường địa lý ( Không dạy)

 

PHẦN II/ ĐỊA LÝ VIỆT NAM

I. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

23

Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

24

Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu hs trả lời.

25

Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

2 tiết

 

 

26

Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Mục 1: Sơ lược lịch sử không dạy.

27

Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

Mục 2: Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta không dạy. Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS trả lời.

28

Bài 27: Thực hành: Đọc Atlat địa lý Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản)

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

29

Ôn tập

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

30

Kiểm tra viết 1 tiết

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

31

Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

32

Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

2 tiết

 

 

33

Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

34

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

35

Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

2 tiết

 

 

36

Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

37

Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

38

Bài 35: Thực hành về khí hậu, thuỷ văn Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

39

Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

40

Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

41

Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

42

Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

43

Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

44

Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

(Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS trả lời)

45

Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

46

 

 

Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

 

Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương( HS tự nghiên cứu - GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:

1. Tên địa điểm, vị trí địa lí

2. Lịch sử phát triển

3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương)

47

Ôn tập

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

48

Kiểm tra học kì II

 

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

1 tiết

 

 

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Kế hoạch giảng dạy Địa lý 8 năm học 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo

.........................................

Ngoài Kế hoạch giảng dạy Địa lý 8 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Địa lý 8, Giải Vở BT Địa Lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
1 202
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 8 Xem thêm