Lùi cải cách tiền lương giáo viên đến 2022

Trung ương đồng ý lùi thời điểm cải cách tiền lương 1 năm

Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành với ý kiến sẽ lùi cải cách tiền lương đến 01/7/2022. Theo đó tiền lương của giáo viên cũng sẽ lùi cải cách theo tinh thần chung của Chính phủ cho đến năm 2022.

Lùi thời điểm cải cách tiền lương của cán bộ, công chức đến ngày 1-7-2022

Theo Nghị quyết 27 ngày 21-5-2018 được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị trung ương 7 khóa XII, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là 1-7-2021.

Nhưng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, diễn ra từ ngày 5 đến 9-10-2020, Ban Chấp hành Trung ương đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp là 1-7-2022, chậm một năm so với mục tiêu nêu trong Nghị quyết 27.

Hội nghị Trung ương 13 đã bế mạc hôm qua (9-10). Trong quá trình diễn ra hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, phân thích, thảo luận và ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2020 và dự báo cả năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021…

Theo đó, Ban Chấp hành đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, thời điểm này sẽ được lùi đến 1-7-2022, thay vì 1-1-2021 như tinh thần của Nghị quyết 27.

Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách…

Vào giữa năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 958
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm