Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 1)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD-ĐT ................ KIỂM TRA HỌC II-NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG .................................... Môn Thi: TOÁN-LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ CHÍNH THÚC (không kể thời gian giao đề)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG
SỐ
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
TL
TL
TL
Phương trình bậc nhất hai ẩn
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Giải hệ phương trình bằng
phương pháp cộng; thế
Bài1a
1
Giải bài toán bằng cách lập hệ
phương trình
Đồ thị hàm số y=ax
2
(a≠0)
Bài2a
1
Phương trình bậc hai một ẩn
Công thức nghiệm định vi ét
Bài2b
Bài1b
Bài3a
Bài3b
4
Phương trình quy về phương
trình bậc hai
Giải bài toán bằng cách lập
phương trình.
Góc tâm, số đo cung; Liên hệ
giữa cung dây; Góc nội tiếp;
Góc tạo bởi tia tiếp tuyến dây
cung; góc đỉnh bên trong,
ngoài đường tròn.Tứ giác nội
tiếp, đường tròn ngoại tiếp,
đường tròn nội tiếp. Độ dài
đường tròn, cung tròn. Diện tích
hình quạt, hình tròn.
Bài5a
1,5đ
Bài5b
1,5đ
2
Hình trụ, diện tích xung quanh
thể tích hình trụ.
Bài4a
0,5đ
Bài4b
0,5đ
2
Hình nón-diện tích xung quanh
thể tích hình nón.
TỔNG SỐ
3
4
3,5đ
3
3,5đ
10
10đ
Chú thích:
a)Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận biết + 35% thông hiểu + 35% vận dụng, tất cả các u được thiết
kế dạng tự luận.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
b)Đại số hình học có tỉ lệ điểm 6: 4
c)Cấu trúc câu hỏi: số câu 05 gồm 10 ý
PHÒNG GD-ĐT ................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC II-NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG .................................... Môn thi: TOÁN-LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ CHÍNH THÚC (không kể thời gian giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm)
a) Giải hệ phương trình sau:
2 3 1
4 7
x y
x y
b) Giải phương trình: x
2
5x + 4 = 0
Bài 2 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 0,5x
2
đồ thị (P).
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) đường thẳng d phương trình y = x + 4
Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình x
2
- 2mx +2m - 2 = 0 (1), (m là tham số).
a) Chứng minh phương trình (1) luôn hai nghiệm x
1
, x
2
với mọi giá trị của m
b) Với các giá trị nào của tham số m thì x
1
2
+ x
2
2
= 12.
Bài 4: (1,0đ) Một hình trụ bán kính đường tròn đáy 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:
a) Diện tích xung quanh của hình trụ.
b) Thể tích của hình trụ.
(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân;
3,14)
Bài 5: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC
BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:
a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được
b) Chứng minh: Tia CA tia phân giác của
FCB
ˆ
.
======Hết======
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD-ĐT ................ KIỂM TRA HỌC II-NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG .................................... Môn thi: TOÁN-LỚP 9
CHÍNH THÚC
ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM
(Học sinh cách giải khác đúng cho điểm tối đa)
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Bài
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
a) Giải hệ phương trình
2 3 1
4 7
x y
x y
1,0đ
Từ PT (2)
x = 4y - 7 (*)
thế vào PT (1) Ta 2(4y - 7) - 3y = 1
8y - 14 - 3y = 1
5y = 15
y
= 3.
Thế vào (*)
x = 4.3 - 7 = 5.
0,5
Vậy HPT 1 nghiệm: (x;y) = (5; 3)
0,5
b) x
2
5x + 4 = 0
1,0đ
(a=1; b=-5; c=4) a+b+c=1+(-5)+4=0
0,5
Theo hệ thức Vi -ét ta
x
1
=1; x
2
= 4
0,25
Phương trình đã cho có 2 nghiệm {1;4}
0,25
(giải cách khác đúng vẫn cho điểm)
2
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số. y= 0,5x
2
1,0đ
+ Lập bảng giá trị đúng 5 cặp điểm:
x
-2
-1
0
1
2
y = 0,5x
2
2
1/2
0
1/2
2
0,5
+ Vẽ đúng đồ thị :
0,5
b)Tìm tọa độ giao điểm của
P
d
.
1,0đ
+ Pt hoành độ giao điểm của
P
d
: 0,5x
2
= x +4
0,25
+ x
1
= -2 => y
1
= 2 A( -2; 2)
x
2
= 4 => y
2
= 8 B (4;8)
0,25
0,25
Vậy 2 giao điểm của
P
d
(-2; 2) , (4; 8)
0,25
3
Cho phương trình x
2
- 2mx +2m - 2 = 0 (1), (m tham số).
a) Chứng tỏ phương trình (1) luôn hai nghiệm x
1
, x
2
với mọi m.
1,0đ
= (m-1)
2
+ 1 > 0 với mọi m .
0,5
0,25
+ Vậy phương trình (1) luôn có 2 nghiệm
1 2
;x x
với mọi m .
0,25

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 1) được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Đây là bộ đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 9 học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

PHÒNG GD-ĐT ................

TRƯỜNG ....................................

ĐỀ CHÍNH THÚC (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn thi: TOÁN-LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (2,0 điểm)

a) Giải hệ phương trình sau: \left\{ \begin{array}{l}
2x - 3y = 1\\
x - 4y =  - 7
\end{array} \right.

b) Giải phương trình: x2– 5x + 4 = 0

Bài 2 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 0,5x2 có đồ thị (P).

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trình y = x + 4

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình x2 - 2mx +2m - 2 = 0 (1), (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2với mọi giá trị của m

b) Với các giá trị nào của tham số m thì x12+ x22= 12.

Bài 4: (1,0đ) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; \pi\approx\;3,14)

Bài 5: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của \hat{BCF}

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 1) được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Toán lớp 9, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Ma trận đề thi học kì 2 Toán 9 năm 2021 - Có đáp án (đề 1). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 200
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm