Mạng máy tính

Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, hiện nay các mạng máy tính đã phát triển một cách nhanh chóng và đa dạng cả về quy mô, hệ điều hành và ứng dụng. Do vậy, việc nghiên cứu chúng ngày càng trở nên phức tạp. Tuy nhiên, các mạng máy tính cũng có cùng các điểm chung thông qua đó chúng ta có thể khảo sát, phân loại và đánh giá chúng.

Nội dung chính của tài liệu:

Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2. Các thành phần của mạng máy tính

Chương 3. Tầng vật lý

Chương 4. Tầng liên kết dữ liệu

Chương 5. Mạng nội bộ và lớp con điều khiển truy cập

Chương 6. Tầng mạng

Chương 7. Tầng vận chuyển

Chương 8. Các ứng dụng mạng

Đánh giá bài viết
41 46.572
Sắp xếp theo

Quản trị mạng

Xem thêm