Mẫu sổ sao nhi đồng

Mẫu sổ sao nhi đồng

Mẫu sổ sao nhi đồng là mẫu sổ nhi đồng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mẫu được dùng cho các trường tiểu học để đánh giá, nhận xét những hoạt động của lớp sao nhi đồng, bên cạnh đó nêu ra những phương hướng nhiệm vụ cho lớp sao nhi đồng trong năm học, tuyên dương những cá nhân, tập thể sao nhi đồng tiêu biểu.... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu sổ sao nhi đồng tại đây.

Mẫu sổ sao nhi đồng

Sao nhi đồng thuộc đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh dưới đây là mẫu bìa sổ sao nhi đồng mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu sổ sao nhi đồng

TIÊU CHUẨN
CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
***

A. Danh hiệu "Nhi đồng chăm ngoan- Cháu ngoan Bác Hồ":

I. Cấp Liên đội (Gồm 5 tiêu chuẩn):

1. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên.

2. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại học lực từ trung bình trở lên.

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sông văn minh nơi công cộng, nội quy của trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

4. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức.

5. Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận hoàn thành từ 3 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

II. Cấp quận, huyện, thị xã:

Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp Liên đội, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

III. Cấp tỉnh, thành phố:

Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp quận, huyện, thị xã , xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quận, huyện trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo hạng tuổi hocawcj thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

B. Tiêu chuẩn danh hiệu "Sao cháu ngoan Bác Hồ" (Gồm 3 tiêu chuẩn):

1. Toàn Sao có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vui chơi và rèn luyện đạo đức.

2. Sinh hoạt Sao theo đúng quy định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên.

3. Có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ".

TIỂU SỬ ANH HÙNG DANH NHÂN HOẶC LỊCH SỬ ĐỊA DANH LIÊN ĐỘI MANG TÊN

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Người phụ trách nêu danh sách của lớp sao nhi đồng:

LIÊN ĐỘI ...........................
LỚP NHI ĐỒNG...............................
––––––––––––––
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH SAO NHI ĐỒNG

TTTên sao nhi đồngTổSố lượngTên phụ trách saoChi đội phục trách
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PHỤ TRÁCH NHI ĐỒNG

Kế hoạch hoạt động lớp sao nhi đồng theo từng tháng trong năm học bao gồm chủ điểm của tháng và những hoạt động trọng tâm của tháng đó:

Mẫu sổ sao nhi đồng

Khi hết một học kỳ người phụ trách sao phải nhận xét và báo cáo tổng kết học kỳ đó và nêu phương hướng nhiệm vụ cho học kỳ tiếp theo:

Mẫu sổ sao nhi đồng

Và khi hết một năm học thì người phụ trách phải báo cáo toàn bộ những hoạt động của lớp sao nhi đồng trong năm học vừa qua, những kết quả thực hiện được trong năm học, những thiếu sót, tổng kết năm học:

Mẫu sổ sao nhi đồng

Bên cạnh đó ngườ phụ trách nhi đồng còn phải báo cáo những số liệu tổ chức, theo dõi thi đua của các sao nhi đồng trong lớp.

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu sổ sao nhi đồng.

Đánh giá bài viết
5 4.692
Sắp xếp theo

    Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

    Xem thêm