Vaan Ngocc Hóa học

Cân bằng phương trình hóa học: NH3 +O2 -> N2 + H2O

Cân bằng phương trình hóa học: NH3 +O2 -> N2 + H2O

4
4 Câu trả lời
 • Bé Bông
  Bé Bông

  4NH3 + 3O2 - > 2N2 + 6H2O

  0 Trả lời 08:12 24/03
 • Mèo Ú
  Mèo Ú

  2NH3 + \frac{3}{2} O2 -> N2 + 3H2O

  0 Trả lời 10:23 24/03
 • Bánh Tét
  Bánh Tét

  ok

  0 Trả lời 10:23 24/03
 • huan phamkhac
  huan phamkhac

  Phương trình hoá học bạn đưa ra là phản ứng cháy của amoniac (NH3) với oxi (O2) để tạo ra nitơ (N2) và nước (H2O). Theo phương trình này, 2 mol amoniac phản ứng với 3/2 mol oxi để tạo ra 1 mol nitơ và 3 mol nước.


  0 Trả lời 17:13 24/03

Hóa học

Xem thêm