Nguyễn Quang Huy Hóa học Lớp 9

Nhận biết các dung dịch mất nhãn

Nhận biết các dung dịch

a. HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Na2SO4

b. Na2SO4, H2SO4, NaCl, NaOH

c. Ca(OH)2, HCl

d. NaCl, FeCl3, CuCl2

5
5 Câu trả lời
 • Người Dơi
  Người Dơi

  a. HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Na2SO4

  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Cho quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm đã được đánh số trước đó:

  Chia được thành 3 nhóm:

  Nhóm 1: Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh chất ban đầu là NaOH và Ba(OH)2

  Nhóm 2: Mẫu thử không làm quỳ tím chuyển màu chất ban đầu là NaCl và Na2SO4

  Nhóm 3: Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là HCl, H2SO4

  Cho nhóm 1 vào nhóm 2

  + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là Na2SO4 và Ba(OH)2

  Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4

  + Mẫu thử không phản ứng chất ban đầu là NaCl và NaOH

  Cho Ba(OH)2 đã nhận biết được vào nhóm 3 (HCl, H2SO4)

  Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là H2SO4

  Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4

  Không hiện tượng gì là HCl

  0 Trả lời 17:37 31/10
  • Khang Anh
   Khang Anh

   b. Na2SO4, H2SO4, NaCl, NaOH

   Trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Cho quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm đã được đánh số trước đó:

   Nhận biết được:

   Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh chất ban đầu là NaOH

   Mẫu thử không làm quỳ tím chuyển màu chất ban đầu là NaCl và Na2SO4

   Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là H2SO4

   Sử dụng BaCl2 nhận biết nhóm không làm quỳ tím chuyển màu (NaCl, Na2SO4)

   Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng, chất ban đầu là Na2SO4

   BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

   Không có hiện tượng là NaCl

   0 Trả lời 17:41 31/10
   • Cự Giải
    Cự Giải

    c. Nhận biết Ca(OH)2, HCl

    Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh chất ban đầu là Ca(OH)2

    Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là HCl

    0 Trả lời 17:43 31/10
    • Thùy Chi
     Thùy Chi

     d. NaCl, FeCl3, CuCl2

     Trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Cho dung dịch NaOH vào 3 ống nghiệm đã được đánh số trước đó

     Mẫu thử xuất hiện kết tủa nâu đỏ chất ban đầu là FeCl3

     FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

     Mẫu thử xuất hiện kết tủa xanh, chất ban đầu là CuCl2

     CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

     Không có hiện tượng gì chất ban đầu là NaCl

     0 Trả lời 17:47 31/10
     • Ai Doruyashi
      Ai Doruyashi

      a. HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Na2SO4

      Trích mẫu thử và đánh số thứ tự. Cho quỳ tím lần lượt vào các ống nghiệm đã được đánh số trước đó:

      Chia được thành 3 nhóm:

      Nhóm 1: Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh chất ban đầu là NaOH và Ba(OH)2

      Nhóm 2: Mẫu thử không làm quỳ tím chuyển màu chất ban đầu là NaCl và Na2SO4

      Nhóm 3: Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là HCl, H2SO4

      Cho nhóm 1 vào nhóm 2

      + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là Na2SO4 và Ba(OH)2

      Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4

      + Mẫu thử không phản ứng chất ban đầu là NaCl và NaOH

      Cho Ba(OH)2 đã nhận biết được vào nhóm 3 (HCl, H2SO4)

      Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là H2SO4

      Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4

      Không hiện tượng gì là HCl


      0 Trả lời 19:23 12/11
      Hóa học Xem thêm