Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Bài tập Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Câu 1: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác.

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Câu 2: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác. Viết tên các hình tứ giác đó.

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Câu 3: Hình vẽ dưới dây có bao nhiêu hình chữ nhật.

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Câu 4: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Câu 5:

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

a. Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng?

b. Nêu các bộ gồm 3 điểm thẳng hàng.

c. Qua 3 điểm thẳng hàng ta vẽ được mấy đường thẳng?

Câu 6: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

Hình vẽ dưới đây có tất cả bao nhiêu hình vuông?

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

A. 9 hình vuông

B. 10 hình vuông

C. 13 hình vuông

D. 14 hình vuông

Câu 7: Tính:

a. 32kg + 29kg – 47kg

b. 18/ + 261 + 451

c. 2dm 5cm + 18cm

Câu 8: Bao gạo thứ nhất nặng 36kg, bao gạo thứ hai nặng hơn gạo thứ nhất 15kg. Hỏi

a. Bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu kilogam?

b. Cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kilogam?

Câu 9: Thùng thứ nhất đựng 32 lít nước, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước?

Câu 10: Một cửa hàng có 65 lít dầu. Sau một ngày bán, cửa hàng còn lại 18 lít dầu. Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu lít dầu?

2. Đáp án Bài tập Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Câu 1:

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Có 6 hình tam giác: h1, h2, h3, h(1, 2), h(2, 3), h(1 ,2, 3).

Câu 2:

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Có 6 hình tứ giác: AMQD, MNPQ, NBCP, ANPD, MBCQ, ABCD.

Câu 3:

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Có 7 hình chữ nhật:

h1, h2, h3, h4

h(3, 4), h(2, 3, 4), h(l, 2, 3, 4).

Câu 4:

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

Có 7 hình vuông, 8 hình tam giác.

Câu 5:

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

a. Có 6 đoạn thẳng: AB, BC, CD, AC, BD, AD

b. Các bộ ba điểm thẳng hàng:

(A, B, C), (A, B, D), (B, C, D)

c. Qua 3 điểm thẳng hàng, ta chỉ vẽ được một đường thẳng.

Câu 6:

Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1

A. 9 hình vuông

B. 10 hình vuông

C. 13 hình vuông

D. 14 hình vuông

Câu 7:

a. 32 kg + 29 kg – 47 kg = 61 kg – 47 kg

= 14 kg

b. 18 l + 26 ỉ + 451 = 44 l + 45/

= 89 l

c. 2dm 5cm + 18 cm = 25 cm +18 cm

= 43 cm

Câu 8:

a. Bao gạo thứ hai nặng:

36 +15 = 51 (kg)

b. Cả hai bao gạo nặng:

36 + 51 = 87 (kg)

Đáp số: a. 51 kg

b. 87 kg

Câu 9:

Số lít nước thùng thứ hai đựng:

32 – 8 = 24 l

Đáp số: 24 l

Câu 10:

Tóm tắt

Có : 65 lít dầu

Còn : 18 lít dầu

Bán : …..lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu cửa hàng đã bán:

65 – 18 = 47 (lít dầu)

Đáp số: 47 lít dầu.

.........................................................

Ngoài các bài Toán khó lớp 2 hay giúp các em ôn luyện một cách hiệu quả, VnDoc.com còn có các bộ đề thi Toán lớp 2 cùng các đề thi môn Tự nhiên, Tiếng Việt, Tiếng Anh được sắp xếp và trình bày khoa học, giúp các con ôn luyện và rèn luyện học đồng đều tất cả các môn.

Ngoài Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán - Phần 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 2.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm