Phân phối chương trình Địa lý 12 năm học 2020 - 2021

Phân phối chương trình môn Địa lý 12 năm học 2020

Phân phối chương trình Địa lý 12 năm học 2020 - 2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp theo chương trình tinh giản của môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Cả bài

Tích hợp vào Bài 20 thành chủ đề và dạy trong 2 tiết

2

Bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Cả bài

Không dạy

3

Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Cả bài

Không dạy

4

Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi

Tiết thứ 2. Nội dung: Thế mạnh tự nhiên của đồi núi, đồng bằng đối với phát triển kinh tế-xã hội

Không dạy

Các nội dung còn lại

Tích hợp với Bài tập 1 (Bài 13) thành chủ đề và dạy trong 03 tiết

5

Bài 13. Thực hành

Bài tập 1

Tích hợp vào Bài 6

Bài tập 2

Khuyến khích HS tự làm

6

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

7

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b. Sản xuất cây thực phẩm

Không dạy

Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b. Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ; chăn nuôi dê, cừu

Không dạy

8

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Bài tập 1, ý b

Không yêu cầu HS làm

9

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều

Không dạy

10

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc

11

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Không dạy

12

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại

13

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Cả bài

Không yêu cầu HS làm

14

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại.

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

15

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

16

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại.

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

17

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng

Không dạy

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không yêu cầu HS làm

18

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Cả bài

Khuyến khích HS tự làm

19

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Mục 1. Các bộ phận hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Không dạy phần khái quát còn lại

20

Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Cả bài

Khuyến khích HS tự đọc và cập nhật

21

Bài 44, 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

Cả bài

Hướng dẫn HS tự làm

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Phân phối chương trình Địa lý 12 năm học 2020 - 2021. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu của các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 4.988
Sắp xếp theo

    Địa lý lớp 12

    Xem thêm