Phân phối chương trình GDCD 10 năm 2020 - 2021

Chương trình giảm tải GDCD 10 năm 2020

Phân phối chương trình GDCD 10 năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu chi tiết các bài giảm tải, giúp thầy cô cùng thuận tiện trọng việc soạn bài và các bạn học sinh ôn tập rèn luyện tại nhà

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

STT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Mục 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Khuyến khích học sinh tự học.

Câu hỏi/bài tập 1,2

Không yêu cầu học sinh trả lời

2

Bài 2. Thế giới vật chất tồn tại

khách quan

Cả bài

Không dạy

3

Bài 3. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Mục 1c. Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất

Hướng dẫn học sinh tự học

Bài 4. Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật, hiện

tượng

Mục 1. Thế nào là mâu thuẫn

Hướng dẫn học sinh tự học

Bài 5. Cách thức vận động phát triển của sự vật, hiện tượng

Mục 1. Chất

Hướng dẫn học sinh tự học

Mục 2. Lượng

Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

Mục 1b. Đặc điểm của phủ định biện chứng

Hướng dẫn học sinh tự học

Mục 2. Khuynh hướng phát triển của sự

vật, hiện tượng

Tích hợp các nội dung còn lại của các

bài 3,4,5,6 thành một chủ đề dạy trong 5 tiết

4

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Mục 1. Hai giai đoạn của quá trình nhận thức

Hướng dẫn học sinh tự học

Câu hỏi/bài tập 2

Không yêu cầu học sinh làm

5

Bài 8. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

Cả bài

Không dạy

6

Bài 9. Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Mục 1. Con người là chủ thể của lịch sử

Hướng dẫn học sinh tự học

Câu hỏi/bài tập 4

Không yêu cầu học sinh làm

7

Bài 10. Quan niệm về đạo đức

Mục 1b. Phân biệt đạo đức với pháp luật

và phong tục, tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người.

Khuyến khích học sinh tự học

Câu hỏi/bài tập 1

Không yêu cầu học sinh làm

Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Mục 1b. Nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam hiện nay

Khuyến khích học sinh tự học

Mục 2b. Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?

Hướng dẫn học sinh thực hành

Mục 4b. Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội

Khuyến khích học sinh tự học

Tích hợp các nội dung còn lại của các bài 10,11 thành chủ đề dạy trong 4 tiết

8

Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Mục 1a. Tình yêu là gì?

Không dạy: Tình yêu mang tính xã hội

Mục 2a. Khái niệm hôn nhân

Khuyến khích học sinh tự học

Mục 2b. Chế độ hôn nhân ở nước hiện nay

Hướng dẫn học sinh tự học

Mục 3c. Mối quan hệ gia đình và trách nhiệm của các thành viên

Không dạy

9

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Mục 2. Trách nhiệm của công dân với cộng đồng

Hướng dẫn học sinh thực hành

10

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Mục 1b. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Khuyến khích học sinh tự học

Mục 2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc. Mục 3. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

Tích hợp thành 1 mục và hướng dẫn học

sinh tự học.

11

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Mục 1a. Ô nhiễm môi trường

Hướng dẫn học sinh tự học

Mục 2a . Sự bùng nổ dân số

Mục 3a. Những dịch bệnh hiểm nghèo

Chỉ nêu những đại dịch toàn cầu

12

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

Mục 3. Tự hoàn thiện bản thân như thế

nào

Hướng dẫn học sinh thực hành

Trên đây VnDoc đã chia sẻ Phân phối chương trình GDCD 10 năm 2020 - 2021. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

.........................................

Ngoài Phân phối chương trình GDCD 10 năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 4.576
Sắp xếp theo
    Lớp 10 Xem thêm