Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 2

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 2 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Khung phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 2

Tổng số tiết: 140 tiết

Nội dung

Số tiết

Tổng số

Lí thuyết

Ôn tập

Kiểm tra

Ý thức công dân; môi trường

24

24

- Luyện đọc: Đất nước Việt Nam

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về đất nước Việt Nam

Mở rộng vốn từ: đất nước

Câu

- Luyện viết: chính tả; phân biệt r/gi; bảng chữ cái

- Luyện đọc: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về các dân tộc Việt Nam

Mở rộng vốn từ: các dân tộc Việt Nam

Câu tường thuật và dấu chấm

- Luyện viết: chính tả: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam; phân biệt r/d; luyện viết câu

- Luyện đọc: Chiều xuân

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về phong cảnh quê hương

Mở rộng vốn từ: quê hương

Câu tường thuật và dấu chấm

- Luyện viết: chính tả: Chiều xuân; Bảng chữ cái

- Luyện đọc: Tình làng nghĩa xóm

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về tình cảm láng giềng

Mở rộng vốn từ: làng xóm

Câu tường thuật và dấu chấm

- Luyện viết: chính tả: Tình làng nghĩa xóm; luyện viết câu

- Luyện đọc: Cơn lũ ngày ấy

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về nguyên nhân và tác hại của lũ lụt;

Mở rộng vốn từ: các hiện tượng tự nhiên có hại

Câu nghi vấn và dấu chấm hỏi

- Luyện viết: chính tả: Cơn lũ ngày ấy; phân biệt c/k; Bảng chữ cái

- Luyện đọc: Tục ngữ về thời tiết

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về hiện tượng thời tiết

Mở rộng vốn từ: thời tiết

Câu nghi vấn và dấu chấm hỏi

- Luyện viết: chính tả: Tục ngữ về thời tiết; luyện viết câu

- Luyện đọc: Gió mùa đông bắc

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về hiện tượng tự nhiên có hại

Mở rộng vốn từ: các mùa trong năm

Câu nghi vấn và dấu chấm hỏi

- Luyện viết: chính tả: Gió mùa đông bắc; phân biệt c/k; bảng chữ cái

- Luyện đọc: Trồng cây gây rừng

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về trồng rừng và lợi ích của rừng

Mở rộng vốn từ: rừng núi

Câu nghi vấn và dấu chấm hỏi

- Luyện viết: chính tả: Trồng cây gây rừng; luyện viết câu

Gia đình; sức khỏe

28

24

4

- Luyện đọc: Gia đình

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về gia đình và vai trò của gia đình trong xã hội

Mở rộng vốn từ: các thành viên trong gia đình

Từ chỉ sự vật

- Luyện viết: chính tả: Gia đình; bảng chữ cái

- Luyện đọc: Cả nhà cùng làm việc

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về những công việc trong gia đình

Mở rộng vốn từ: công việc trong gia đình

Từ chỉ sự vật

- Luyện viết: chính tả: Cả nhà cùng làm việc; viết thời gian biểu

- Ôn tập

Luyện đọc

Tìm hiểu tiếng Việt

Chính tả

Tập làm văn

- Luyện đọc: Thương em

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về kế hoạch hoá gia đình

Mở rộng vốn từ: cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh và thầy thuốc

Từ chỉ sự vật

- Luyện viết: chính tả: Thương em; viết hoa chữ cái đầu câu

- Luyện đọc: Bác Hồ rèn luyện thân thể

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về rèn luyện thân thể

Mở rộng vốn từ: rèn luyện thân thể

Từ chỉ hoạt động; hai bộ phận của câu

- Luyện viết: chính tả: Bác Hồ rèn luyện thân thể; phân biệt l/n; luyện viết câu

- Luyện đọc: Bữa ăn nhà chị Vui

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về bữa ăn trong gia đình

Mở rộng vốn từ: Bệnh và cách phòng tránh

Từ chỉ hoạt động

Hai bộ phận của câu

- Luyện viết: chính tả: Bữa ăn nhà chị Vui; viết hoa chữ cái đầu câu

- Luyện đọc: Viêm gan C

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về bệnh viêm gan C và cách phòng tránh

Mở rộng vốn từ: bệnh và cách phòng tránh

Từ chỉ hoạt động

Câu tường thuật là câu đơn

- Luyện viết: chính tả: Viêm gan C; luyện viết câu

- Luyện đọc: Nhà sạch thì mát

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về vệ sinh và cách bài trí nhà cửa

Mở rộng vốn từ: thuốc và sử dụng thuốc dân tộc

Câu tường thuật là câu đơn

- Luyện viết: chính tả; viết hoa tên người Việt Nam

- Luyện đọc: Bệnh viêm phổi

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về bệnh viêm phổi và cách phòng tránh

Mở rộng vốn từ: thuốc và sử dụng thuốc

Từ chỉ hoạt động

- Luyện viết: chính tả: Bệnh viêm phổi; luyện viết câu

Kinh tế thu nhập

18

12

5

1

- Luyện đọc: Tục ngữ về kinh nghiệm trồng lúa

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về kinh nghiệm trồng lúa

Mở rộng vốn từ: công việc đồng áng, nương rãy

Viết bưu thiếp, giấy mời

- Luyện viết: chính tả: Tục ngữ về kinh nghiệm trồng lúa; viết hoa tên người Việt Nam

- Luyện đọc: Giống lúa mới

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về các giống lúa mới

Mở rộng vốn từ: giống cây trồng

Viết bưu thiếp, giấy mời

- Luyện viết: chính tả: Giống lúa mới; luyện viết câu

- Luyện đọc: Anh Liến chăn nuôi giỏi

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về thức ăn cho lợn

Mở rộng vốn từ: thức ăn chăn nuôi

Viết bản khai lí lịch

- Luyện viết: chính tả: Anh Liến chăn nuôi giỏi; viết hoa tên người Việt Nam

- Luyện đọc: Thức ăn cho lợn mẹ và lợn con

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về cách chăn nuôi lợn

Mở rộng vốn từ: vật nuôi

Viết bản khai lí lịch

- Luyện viết: chính tả: Thức ăn cho lợn mẹ và lợn con; luyện viết câu

- Ôn tập

Luyện đọc:

Tìm hiểu tiếng Việt

Chính tả

Tập làm văn

- Kiểm tra giữa chương trình

Ý thức công dân; môi trường

18

18

- Luyện đọc: Quyền của phụ nữ

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về phụ nữ trong gia đình và trong xã hội

Mở rộng vốn từ: quyền và nghĩa vụ của phụ nữ

Câu cầu khiến

- Luyện viết: chính tả: Quyền của phụ nữ; viết hoa tên địa lí Việt Nam

- Luyện đọc: Chị trông em

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về trẻ em và trách nhiệm của cha mẹ

Mở rộng vốn từ: quyền và nghĩa vụ của cha

mẹ

Câu cầu khiến

- Luyện viết: chính tả: Chị trông em; luyện viết câu

- Luyện đọc: Quyền trẻ em

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về quyền trẻ em

Mở rộng vốn từ: quyền và bổn phận của trẻ em

Câu cảm thán

- Luyện viết: chính tả: Quyền trẻ em; viết hoa tên địa lí Việt Nam

- Luyện đọc: Đơn đề nghị

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về đơn đề nghị

Mở rộng vốn từ: cơ quan quản lí hành chính ở địa phương;

Viết đơn

- Luyện viết: chính tả: Đơn đề nghị; luyện viết câu

- Luyện đọc: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về tài nguyên thiên nhiên và biện pháp bảo vệ;

Mở rộng vốn từ: môi trường tự nhiên

Viết nội quy hoặc quy ước

Dấu phẩy

- Luyện viết: chính tả: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; viết hoa tên địa lí Việt Nam

- Luyện đọc: Công nghệ khí sinh học

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về công nghệ khí sinh học và việc bảo vệ môi trường

Mở rộng vốn từ: ô nhiễm môi trường và cách phòng chống

Dấu phẩy

- Luyện viết: chính tả: Công nghệ khí sinh học; luyện viết câu

Gia đình; sức khỏe

28

24

4

- Luyện đọc: Hôn nhân và gia đình

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về hôn nhân và gia đình

Mở rộng vốn từ: cách xưng hô trong gia đình, họ hàng

Dấu phẩy

- Luyện viết: chính tả: Hôn nhân và gia đình; viết hoa tên địa lí Việt Nam

- Luyện đọc: Mẹ của anh

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về tình cảm gia đình

Mở rộng vốn từ: tình cảm gia đình

Dấu phẩy

- Luyện viết: chính tả: Mẹ của anh; luyện viết câu

- Luyện đọc: Dạy con từ thuở còn thơ

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về dạy dỗ trẻ em

Mở rộng vốn từ: đồ đạc trong gia đình

Dấu phẩy

- Luyện viết: chính tả: Dạy con từ thuở còn thơ; viết hoa tên địa lí Việt Nam

- Luyện đọc: Tránh những va chạm giữa vợ chồng

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về cuộc sống vợ chồng hoà thuận hạnh phúc

Mở rộng vốn từ: truyền thống gia đình, dòng họ

Ôn tập: dấu phẩy

- Luyện viết: chính tả: Tránh những va chạm giữa vợ chồng; luyện viết câu

- Ôn tập

Luyện đọc:

Tìm hiểu tiếng Việt

Chính tả

Tập làm văn

- Luyện đọc: HIV/AIDS và cách phòng tránh

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về HIV/AIDS và cách phòng tránh

Mở rộng vốn từ: một số bệnh mới xuất hiện và cách phòng tránh

Chủ ngữ của câu đơn

- Luyện viết: chính tả: HIV/AIDS và cách phòng tránh; viết hoa tên địa lí Việt Nam

- Luyện đọc: Phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng mắt

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về bệnh nhiễm trùng mắt và cách phòng ngừa

Mở rộng vốn từ: một số bệnh lây nhiễm

Chủ ngữ của câu đơn

- Luyện viết: chính tả: Phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng mắt; luyện viết câu

- Luyện đọc: Phòng ngừa mắt cận thị và loạn thị

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về vai trò của đôi mắt và tác hại của bệnh cận thị và loạn thị

Mở rộng vốn từ: các bệnh đường hô hấp, đường ruột

Chủ ngữ của câu đơn

- Luyện viết: chính tả: Phòng ngừa mắt cận thị và loạn thị;

Ôn tập: viết hoa tên địa lí Việt Nam

- Luyện đọc: Rửa tay bằng xà phòng

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về bệnh tật và cách phòng tránh

Mở rộng vốn từ: bệnh của giới

Vị ngữ của câu đơn

- Luyện viết: chính tả: Rửa tay bằng xà phòng; luyện viết câu

Kinh tế thu nhập

24

18

5

1

- Luyện đọc: Ông Páo nuôi dê

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về chăn nuôi gia súc

Mở rộng vốn từ: gia cầm

Vị ngữ của câu đơn

- Luyện viết: chính tả: Ông Páo nuôi dê;

Ôn tập viết hoa tên người và tên địa lí Việt

Nam

- Luyện đọc: Cách nuôi ngan Pháp

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về cách nuôi ngan Pháp và gia cầm

Mở rộng vốn từ: chuồng trại và thức ăn gia cầm;

Câu đơn có hai thành phần

- Luyện viết: chính tả: Cách nuôi ngan Pháp luyện viết câu

- Luyện đọc: Chị Hằng nuôi ba ba giỏi

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về cách nuôi ba ba

Mở rộng vốn từ: bệnh và cách chữa bệnh cho gia cầm

Viết thông báo

- Luyện viết: chính tả: Chị Hằng nuôi ba ba giỏi

Ôn tập: viết hoa chữ cái trong câu

- Luyện đọc: Kĩ thuật chọn mua đàn ong nội và chọn điểm đặt thùng ong

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về cách chọn mua ong và đặt thùng ong;

Mở rộng vốn từ: vật nuôi

Đặt câu hỏi khi nào?

- Luyện viết: chính tả: Kĩ thuật chọn mua đàn ong nội và chọn điểm đặt thùng ong; luyện viết đoạn văn

- Luyện đọc: Chị Lý làm giàu

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về cách trồng cây để có hiệu quả cao

Mở rộng vốn từ: cây trồng

Đặt câu hỏi đâu?

- Luyện viết: chính tả: Chị Lí làm giàu

Ôn tập: viết hoa chữ cái đầu câu

- Luyện đọc: Bí quyết xoá đói giảm nghèo

- Luyện tập tổng hợp:

Luyện nói về biện pháp xoá đói giảm nghèo

Mở rộng vốn từ: kinh tế thu nhập

Đặt câu hỏi vì sao?

- Luyện viết: chính tả: Bí quyết xóa đói giảm nghèo; luyện viết đoạn văn

- Ôn tập

Luyện đọc:

Tìm hiểu tiếng Việt

Chính tả

Tập làm văn

- Kiểm tra cuối chương trình

Cộng

140

120

18

2

Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình Tiếng Việt lớp 2

1. Hướng dẫn chung

Khung phân phối chương trình môn Tiếng Việt không phân phối thời lượng cho từng nội dung cụ thể. Mỗi địa phương tùy theo tình hình học tập của học viên mà phân chia thời lượng cho phù hợp. Số tiết dành cho phần lí thuyết , ôn tập, kiểm tra đã được quy định trong khung phân phối chương trình, khi thực hiện không được cắt giảm.

2. Tổ chức dạy học

Trong khi thực hiện chương trình, nếu có những điểm khác nhau giữa phân phối chương trình, tài liệu học xoá mù chữ, tài liệu hướng dẫn dạy học... thì giáo viên thực hiện theo khung phân phối chương trình.

Các thiết kế bài giảng phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng trong Chương trình.

Để đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp với điều kiện dạy-học của từng vùng miền, từng nhóm đối tượng người học, mỗi địa phương có thể tăng, giảm thời lượng đối với từng bài khác nhau, miễn là đảm bảo được tổng số tiết quy định trong chương trình.

Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt gắn liền với với việc đổi mới phương tiện, thiết bị dạy học, trên cơ sở các phương tiện, thiết bị dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc trưng của môn học, giáo viên cần sáng tạo trong việc sử dụng các thiết bị phù hợp với nội dung bài học, để nâng cao chất lượng dạy học.

3. Kiểm tra đánh giá

Khi ra đề kiểm tra, phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng Chương trình Xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Mỗi lớp dành 2 tiết kiểm tra giữa chương trình và cuối chương trình, thời gian 35 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi lớp. Kiến thức trong bài kiểm tra là kiến thức tổng hợp của các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Khi giảng dạy, giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên, để thu được thông tin phản hồi về kiến thức bài học của học viên và giúp giáo viên có cơ sở điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng người học.

Ngoài Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
2 6.854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm