Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Phiếu bài tập cuối lớp 3: Tuần 3 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 3 - Tuần 3

Môn Toán

Bài 1: Tìm y

a, y x 5 + 65 = 100

……………………….

……………………….

……………………….

b, y : 10 x 3 = 24

……………………….

……………………….

……………………….

Bài 2: Điền dấu (< ; > ; =) vào ô trống

Bài tập cuối tuần lớp 3 - Tuần 3

Bài 3: Thịnh có 15 hòn bi. Số bi của Thịnh hơn Khánh là 3 hòn. Nếu số bi của Huy thêm 4 hòn thì sẽ bằng số bi của Khánh. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu hòn bi.

Đáp số: Khánh ……………………

Huy:………………….……

Bài 4: Tổ 1 trồng được 14 cây ăn quả. Tổ 2 trông bằng nửa tổ 1. Tổ 3 hơn tổ 2 là 3 cây. Hỏi cả 3 tổ trồng được bao nhiêu cây?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 5: Số nhãn vở của An hơn Bình là 24 cái. Nếu An được thêm 10 cái, Bình được thêm 6 cái thì lúc này An hơn Bình bao nhiêu nhãn vở?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 6: Tính nhanh

a, 150 – 34 + 44 – 66 – 50

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b, 205 – 72 – 18 – 15

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

c, 125 – 36 + 25 – 74

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

d, 78 – 13 – 15 + 100

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả

1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:

cuộn .......òn, ......ân thật, chậm ......ễ

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm và giải câu đố.

- Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau ke chỉ, vạch đường thăng băng.

Là ...............

- Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thăng băng.

- Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học ve, săn sàng đi theo.

Là ................

II. Tập làm văn

1. Em hãy viết 1 bức thư cho một người bạn thân ở xa.

….……………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 3 và môn Tiếng Việt 3 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
5 6.719
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm