Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

Phiếu bài tập tuần 3 môn Tiếng Anh lớp 3

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu bài tập Tiếng Anh cuối tuần 3 Unit 2 What's your name? Lesson 2 + 3 có đáp án dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

1. Match and Write. Then read aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

2. Match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

3. Read and write one word in the blank.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

4. Put the word in the right order

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

5. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3

2. Match.

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b

3.Read and write one word in the blank.

1 - your ; 2 - Nice; 3 - do; 4 - you; 5 - Goodbye/ Bye

4.Put the word in the right order

1. My name is Peter.

2. How do you spell your name?

3. Nice to meet you.

5. Write

2 - I; 3 - M; 4 - S; 5 - X

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm