Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/04

Bài tập phòng dịch Corona lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 ngày 03/04 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1. a. classroomb. rulerc. libraryd. computer room
2. a. numberb. villagec. districtd. countryside
3. a. roadb. streetc. learnd. river
4. a. paperb. maskc. puppetd. by
5. a. mathsb. sciencec. monthd. English

Task 2. Read and write YES or NO.

Hello. My name is May. I’m 11 years old. I’m from London. I am cooking lunch for my family today. I love chicken and potato. I can cook them very well. I’m making potato crisps. My parents love chicken and crisps very much. Now, I am making some apple juice. My mother says it is good for health. Would you like to have lunch with us?

1. May is from London.

2. She is preparing dinner for her family.

3. She can’t cook chicken.

4. Her parents like crisps.

5. Apple juice is good for health.

6. May invites you to have lunch with the family.

Task 3. Order the words.

1. favourite / food / my / chicken / is

_________________________________.

2. you / would / some / fish / like / Susan

___________________________________,_______?

3. is / her / favourite / juice / orange / drink

___________________________________________.

4. my / likes / brother / older / lemonade / much / very

___________________________________________.

5. favourite / drink / what’s / your

__________________________________________?

6. like / rice / would / and / chicken / you / some

__________________________________________?

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - d; 5 - c;

Task 2. Read and write YES or NO.

1 - YES; 2 - NO; 3 - NO; 4 - YES; 5 - YES; 6 - YES;

Task 3. Order the words.

1 - Chicken is my favorite food.

2 - Would you like some fish, Susan?

3 - Her favourite drink is orange juice.

4 - My older brother likes lemonade very much.

5 - What’s your favourite drink?

6 - Would you like some rice and chicken?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 03-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.969
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm