Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/04

Bài tập tiếng Anh 4 mới trong thời gian nghỉ dịch COVID-19

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4 chương trình mới ngày 02/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung bám sát chương trình học trực tuyến lớp 4 môn tiếng Anh giúp các em ôn luyện hiệu quả trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:

1. a. morningb. eveningc. afternoond. tonight
2. a. tomorrowb. monthc. yesterdayd. today
3. a. sawb. metc. washd. went
4. a. hib. good luckc. good morningd. good afternoon
5. a. Japanb. Australianc. Americand. English

Task 2. Order the words.

1. festival / Tet / a / in / is / Viet Nam / big

_______________________________

2. decorate / the / we / house / Tet / before

_______________________________

3. in / the / Eve / they / New Year’s / watch / displays / firework

_______________________________

4. you / Christmas / do / what / at / do

_______________________________

5. a / presents / of / get / Children’s / lot / on / Children / Day

_______________________________

6. twentieth / Teachers’ / is / the / Day / on / of / November

_______________________________

Task 3. Read and write YES or NO.

Hi, my name’s Hoa. Tet is coming soon. It’s a big festival in Viet Nam. It isn’t on the first of January. Tet is usually in February. We call it Lunar New Year. Before Tet, we decorate the house, make banh chung, and go shopping. During Tet, we wear new clothes, visit our grandparents, and eat banh chung. We get lucky money from our parents and say "Happy New Year!" to them. I like Tet very much!

1. Tet is a big festival in Viet Nam.

2. It’s on the first of January.

3. Hoa’s family make banh chung before Tet.

4. Hoa and her sister wear new clothes at Tet.

5. They visit their parents and eat banh chung.

6. They say best wishes to their parents.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - b; 5 - a;

Task 2. Order the words.

1. Tet is a big festival in Viet Nam.

2. We decorate the house before Tet.

3. They watch firework displays in the New Year’s Eve.

4. What do you do at Christmas?

5. Children get a lot of presents on Children’s Day.

6. Teachers’ Day is on the twentieth of November.

Task 3. Read and write YES or NO.

1 - YES; 2 - NO; 3 - YES; 4 - YES; 5 - NO; 6 - YES;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 02-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 2.621
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm