Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 22/04

Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 ngày 22/04

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh ngày 22/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều hình thức tự luận tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and write the answer to complete the sentence.

Mr and Mrs Smith are Linda’s parents. Mr Smith is a worker. He works in a factory. He is big and tall. Mrs Smith is a nurse. She works in a hospital. She is slim and beautiful. Everyday, they drive to work at 7:30. They go home at 5:30 in the afternoon. In the evening, they have dinner and watch TV together. They often eat rice, meat and vegetables for dinner. Linda loves her parents very much.

1. Who are Linda’s parents? – They are _____________________.

2. Where does Linda’s father work? – He works in a _____________.

3. What does Linda’s mother do? – She’s a _____________.

4. When do Linda’s parents go to work? – At ____________.

5. What is Linda’s mother like? – She’s _________ and beautiful.

6. What do they eat for dinner? – They eat rice, meat and _____________.

Task 2. Look, read and write. There is one example.

Decorate; Christmas; Displays; of; when's; presents;

1. When is ____________ Day? −

It’s on the twenty-fifth of December.

2. When is Children’s Day?

− It’s on the first ______ June.

3. ____________ Teachers’ Day?

− It’s on the twentieth of November.

4. What do you usually do before Tet?

− We _______________ the house.

5. What does Phong have at Christmas?

− He gets ________________ from Santa Claus.

6. What do Phong and his sister often do in the New Year’s Eve?

− They watch firework _________________.

Task 3. Read and complete.

A. watched; B. listened; C. watered;

D. were; E. played; F. was;

1. My family ________ at home yesterday.

2. We _____________ the flowers in the morning.

3. My brother _____________ TV in the afternoon.

4. My sister and I _____________ chess with her friend in the living-room.

5. My father and my mother_____________ to music.

6. We _____________ happy together at dinner in the evening.

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write the answer to complete the sentence.

1 - Mr and Mrs Smith;

2 - factory;

3 - nurse;

4 - 7:30;

5 - slim;

6 - vegetables;

Task 2. Look, read and write. There is one example.

1 - Christmas; 2 - of; 3 - When's;

4 - decorate; 5 - presents; 6 - displays;

Task 3. Read and complete.

1 - F; 2 - C; 3 - A; 4 - E; 5 - B; 6 - D;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 22-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 736
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm