Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/04

Đề ôn tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 mới năm 2019 - 2020, bài tập tiếng Anh 4 ngày 04/04 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em kiểm tra kiến thức tiếng Anh theo từng ngày hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập hiểu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Fred: Where does he work?

B

Hoa: He’s a doctor.

0

C

Fred: What does your father do, Hoa?

D

Hoa: She’s a nurse at my dad’s hospital.

E

Fred: How about your mother? What does she do?

F

Hoa: In a hospital in the city.

Task 2. Look and write.

Example: mafrer → f a r m e r

1. taechre → _ _ _ _ _ _ _

2. trodoc → _ _ _ _ _ _

3. dirvre → _ _ _ _ _ _

4. rusen → _ _ _ _ _

5. rowker→ _ _ _ _ _ _

6. e e i n g e r n → _ _ _ _ _ _ _ _

Task 3. Order the words.

1. dinner / Tom / at / has / 7 p.m

___________________________________

2. you / what / go / do / time / home / back/ ?/

_____________________________________

3. after / do / you / do / what / dinner/ ?/

____________________________________

4. time / is / what / it/ now/ ?/

____________________________________

5. housework / Linh / with/ her/ helps/ mother/ the/ ./

_____________________________________.

6. volleyball / Pony / in/ plays / afternoon/ the/ ./
____________________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - B; 2 - A; 3 - F; 4 - E; 5 - D;

Task 2. Look and write.

1 - teacher; 2 - doctor; 3 - driver; 4 - nurse; 5 - worker; 6 - engineer;

Task 3. Order the words.

1 - Tom has dinner at 7 p.m.

2 - What time do you go back home?

3 - What do you do after dinner?

4 - What time is it now?

5 - Linh helps her mother with the housework.

6 - Pony plays volleyball in the afternoon.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 04-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.530
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm