Phiếu xác nhận kết quả học tập Tiểu học

Giấy xác nhận kết quả học tập Tiểu học

Phiếu xác nhận kết quả học tập Tiểu học đánh giá kết quả cuối năm phẩm chất, năng lực cho các em học sinh. Mời các Phụ huynh và các con học sinh tải về chi tiết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP TIỂU HỌC

1. Họ và tên học sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
................................................................................................................. Giới tính: Nam , Nữ 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................

3. Dân tộc: ....................................

4. Nơi sinh (Tỉnh/TP): ..............................................................................................................

5. Học sinh lớp: ...................

Trường Tiểu học: ....................................................................................

I. ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ (KTĐK): Điểm KTĐK cuối năm môn Toán, Tiếng Việt (đối với
lớp 1,2,3,4); môn Tiếng Anh (đối với lớp 3,4).

Điểm/Môn

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NĂNG LỰC VÀ CÁC PHẨM CHẤT (Năng lực: NL; Phẩm chất: PC)
Số lượng năng lực và phẩm chất được đánh giá trong học bạ cuối năm (đối với lớp 1, 2, 3, 4).

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

Các NL

Các PC

Các NL

Các PC

Các NL

Các PC

Các NL

Các PC

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Phụ huynh học sinh

(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 3x4

(Dấu
giáp lai)

Trường TH ................................................
Xác nhận em: ............................................
Có kết quả học tập trong học bạ đúng như kê khai ở trên.
Ngày ..... tháng ...... năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời các em cùng các bậc phụ huynh theo dõi chi tiết các Tài liệu học lớp 4, Tài liệu học tập lớp 5 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mẹo dạy học hay Xem thêm