Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Ở bài trước VnDoc đã hướng dẫn các bạn các kỹ thuật viết chữ thường, chữ số, chữ hoa. Trong bài này VnDoc xin chia sẻ các bài tập thực hành giúp các em luyện tập kỹ năng viết chính tả cũng như luyện chữ hiệu quả hơn. Mời các thầy cô và các em cùng tham khảo.

Bài tập rèn luyện kĩ năng viết chính tả lớp 1

Bài tập rèn luyện kĩ năng viết chính tả lớp 5

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 1

Luyện tập theo nhóm chữ

1. Luyện tập nhóm 1

Nhóm 1 gồm có các chữ: A Ă Â N M

Học sinh thực hành viết một số câu ứng dụng:

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Học sinh thực hành viết bài ca dao:

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

2. Luyện tập nhóm 2

Nhóm 2 gồm: P, B, R, D và luyện tập viết các chữ cái, câu ứng dụng

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Học sinh thực hành viết bài thơ:

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

3. Luyện tập nhóm 3

Nhóm 3 gồm có các chữ hoa: C G S L E E T

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Viết bài thơ ứng dụng

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

4. Luyện tập nhóm 4

Các chữ trong nhóm: I K V H và luyện viết các chữ cái, câu ứng dụng

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Viết bài thơ ứng dụng

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

5. Luyện tập nhóm 5

Các chữ trong nhóm 5: O Ô Ơ Q

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Viết bài thơ ứng dụng

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

6. Luyện tập nhóm 6

Các chữ trong nhóm: U Ư Y X

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Viết bài thơ ứng dụng

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Luyện tập tổng hợp

  • Củng cố lại các kĩ thuật viết chữ đẹp đã học
  • Học sinh biết viết đúng các kĩ thuật viết chữ đẹp bước đầu biết trình bày đẹp
  • Rèn tính kiên trì, tỉ mỉ thích cái đẹp
  • Học sinh thực hành viết một số bài thơ và văn xuôi

a. Bài thơ:

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

b. Bài văn

Phương pháp luyện viết chữ đẹp - Phần 2

Đánh giá bài viết
2 9.855
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tập Xem thêm