Trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng (bài 2)

Trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng (bài 2) với những câu hỏi trọng tâm, bám sát nội dung đã học nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức và tự tin bước vào kì thi học kì sắp diễn ra.

522 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 11 theo từng chương

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11

 • Câu 1

  Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:

 • Câu 12

  Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?.

 • Câu 3

  Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:

 • Câu 4

  Đặc điểm cấu tạo nào của khí khổng thuận lợi cho quá trình đóng mở?

 • Câu 5

  Sự đóng chủ động của khí khổng diễn ra khi nào?

 • Câu 6

  Axit abxixic (ABA) tăng lên là nguyên nhân gây ra:

 • Câu 7

  Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:

 • Câu 8

  Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:

 • Câu 9

  Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:

 • Câu 10
  Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 860
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm