Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt "All" và "Whole"

Trắc nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh: Phân biệt All và Whole có đáp án

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề phân biệt All và Whole có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh online gồm nhiều câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc ôn tập kiến thức đã học và có thể phân biệt cách dùng "All" và "Whole" một cách chính xác.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

 • 1. They spent _____ time arguing.
 • 2. They argue _____ time.
 • 3. ____ people at the meeting were bored.
 • 4. The book is ____ about the royal family.
 • 5. The ____ family was there.
 • 6. That's ____ point.
 • 7. ____ in ____, it was a success.
 • 8. I'd travel ____ world to find her.
 • 9. It's ____ in the mind.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm