Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt "Too", "So" và "Very"

Luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề phân biệt "Too", "So" và "Very" có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về cấu trúc ngữ pháp và cách sử dụng của "too", "so" và "very".

Một số bài tập Tiếng Anh cơ bản khác:

 • 1. The coffee was ____ hot that I couldn't drink it.
 • 2. The coffee was ____ hot to drink.
 • 3. The bus was ____ crowded.
 • 4. There were far ____ many people there.
 • 5. It was ____ good that I rushed out and bought it.
 • 6. It cost ____ much.
 • 7. ____ many people think the way I do.
 • 8. He was ___rude that I lost my temper.
 • 9. Was it ____ expensive to buy?
 • 10. It cost ___ much that I didn't buy it.
 • 11. If he doesn't stop being ____ rude, I'm going to lose my temper.
 • 12. We can use the structure- very + adjective + infinitive.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm