Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953)

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 12 có đáp án

Mã số: 08569. Đã có 5.968 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 12

Mời các bạn cùng làm bài Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 - 1953) để củng cố kiến thức trọng tâm bài học, đồng thời rèn luyện nâng cao kỹ năng với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sử trong chương trình học lớp 12 khác nhau.

1
Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là:
2
"Hành lang Đông - Tây" do thực dân Pháp xây dựng không đi qua tỉnh nào dưới dây?
3
Dân tộc ta kháng chiến chống Pháp và quân can thiệp Mĩ khi nào?
4
Làng kháng chiến Vật Lại thuộc tỉnh nào?
5
Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Hồ Chủ Tịch: "Chúng ta càng đánh, chính quyền nhân dân càng thêm vững chắc, tinh thần quân dân ngày càng cao, các lực lượng ... trên thế giới càng ủng hộ nhiệt liệt".
6
Nhân vật tiêu biểu trong phong trào phản đối cuộc chiến tranh mà Pháp đeo đuổi ở Đông Dương là:
7
Chiến dịch Biên giới có gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?
8
Hệ thống phòng thủ của Pháp trên đường số 4 được bố trí theo trình tự nào?
9
Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận đánh tiêu diệt cứ điểm Đông Khê ngày 17/9/1950?
10
Để chiếm lại Đông Khê, Pháp đã thực hiện "cuộc hành quân kép". Đó là những cuộc hành quân nào
11
Chiến thắng Biên giới 1950 có ý nghĩa gì?
12
Chiến dịch Biên giới diễn ra trong khoảng thời gian nào?
13
Chiến dịch Biên Giới đã làm phá sản kế hoạch nào?
14
Mục đích của Mĩ khi can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương?
15
Đánh giá thế nào về kế hoạch Đờ-Lát đơ Tát-xi-nhi?
16
Viên tướng duy nhất vừa nắm quyền Tổng chỉ huy quân đội vừa là Cao ủy Pháp tại Đông Dương là ai?
17
Sự kiện đánh dấu Mĩ đã can thiệp sâu và từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương?
18
Viện trợ của Mĩ cho Pháp trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương năm 1954 là bao nhiêu?
19
Phái đoàn cố vấn quân sự đầu tiên của Mĩ đến Đông Dương là phái đoàn nào?
20
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II họp khi nào? Ở đâu?
Bắt đầu ngay
13 5.968