Lục Văn Huệ Toán học lớp 6

Tìm x và y thoả mãn: x.(x + 3) + 2y(y + 3) = -15

Tìm x và y thoả mãn: 

x.(x + 3) + 2y(y + 3) = -15

 

 

3
3 Câu trả lời
 • teo là hckerlord
  teo là hckerlord

  y=-1


  Trả lời hay
  2 Trả lời 21:06 05/01
 • Milky Nugget
  Milky Nugget

  x.(x + 3) + 2y(y + 3) = -15

  <=> xy + 3x + 2xy + 2y = -15

  <=> 3xy + 3x + 2y = -15

  <=> 3x(y + 1) + 2(y + 1) – 2 = -15

  <=> (y + 1)(3x + 2) = -15 + 2 = -13

  Ta có bảng sau:

  3x + 2 -13 -1 13 1
  y + 1 1 13 -1 -13
  x -5 -1 11/3 (loại) 1/3 (loại)
  y 0 12
  Trả lời hay
  1 Trả lời 16:51 10/01
 • teo là hckerlord
  teo là hckerlord

  x= 5 y=1

  0 Trả lời 21:05 05/01
Tìm thêm: Số nguyên

Toán học

Xem thêm