Trắc nghiệm GDCD lớp 8 bài 21

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 8

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô cùng các em tài liệu Trắc nghiệm GDCD lớp 8 bài 21 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm Công dân khác nhau, hỗ trợ trong quá trình học tập lớp 8 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm Công dân lớp 8 bài 21

Câu 1: Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân và ……

A. nhân dân lao động.

B. giai cấp công nhân.

C. giai cấp cầm quyền.

D. giai cấp tiến bộ

Câu 2: Pháp luật do nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của ……

A. giai cấp công nhân.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. đa số nhân dân lao động.

D. giai cấp nông dân.

Câu 3: Pháp luật là phương tiện, công cụ để nhà nước

A. quản lí xã hội.

B. quản lí công dân.

C. bảo vệ các công dân.

D. bảo vệ các giai cấp.

Câu 4: Phương pháp và công cụ giúp nhà nước quản lí xã hội một cách hiệu quả nhất là

A. giáo dục.

B. pháp luật.

C. đạo đức.

D. kế hoạch.

Câu 5: Vai trò nào sau đây không phải là của pháp luật?

A. Công cụ để quản lí nhà nước.

B. Giữ vững an ninh chính trị.

C. Phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

D. Chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính thống nhất.

C. Tính bắt buộc.

D. Tính xác định chặt chẽ.

Câu 7: Pháp luật là hệ thống các …… do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của Nhà nước.

A. quy tắc.

B. quy tắc xử sự.

C. quy tắc xử sự chung.

D. quy định.

Câu 8: Pháp luật mang tính …… vì pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của Nhà nước.

A. mệnh lệnh

B. chặt chẽ

C. quy phạm phổ biến

D. bắt buộc

Câu 9: Pháp luật nước ta thể hiện ý chí của giai cấp …… và nhân dân lao động, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

A. công nhân

B. nông dân

C. trí thức

D. công chức

Câu 10: Tính bắt buộc của pháp luật thể hiện ở chỗ ai cũng phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định. Đúng hay Sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Công dân lớp 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C A B D B C D A A

Ngoài môn Công dân 8, VnDoc còn hỗ trợ cung cấp tài liệu chi tiết theo từng bài với các môn Sinh học, Vật lý, Địa lý,.... mời các bạn tải về và tham khảo.

Đánh giá bài viết
6 2.871
Sắp xếp theo

Lớp 8 môn khác

Xem thêm