Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 3

Chúng tôi xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Câu 1: Tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng

 1. Phê phán giáo hội Thiên chúa giáo
 2. Đề cao giá trị con người
 3. Đề cao khoa học tự nhiên
 4. Tất cả đều đúng

Câu 2: Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?

 1. Đạo Hồi.
 2. Đạo Tin Lành.
 3. Đạo Do Thái.
 4. Đạo Kito

Câu 3: Tại sao phong trào Văn hóa Phục Hưng lại diễn ra ở Italia đầu tiên

 1. Ở đây quan hệ tư bản chủ nghĩa ra đời sớm nhất.
 2. Italia là quê hương của nền văn hóa Hi Lạp, La Mã.
 3. Việc phục hồi nền văn hóa Hi Lạp, La Mã còn đề cao tinh thần văn hóa dân tộc
 4. Tất cả đều đúng

Câu 4: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là

 1. Can-vanh
 2. Tô-mát Muyn-xe
 3. Lu-thơ
 4. Đê- các-tơ.

Câu 5: Nguyên nhân của phong tào cải cách tôn giáo là:

 1. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân
 2. Giáo Hội là thế lực cản trở sự phát triển của tư sản đang lên.
 3. a, b đúng
 4. a, b sai

Câu 6: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?

 1. Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
 2. Lật đổ chế độ phong kiến ở châu Âu.
 3. Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.
 4. Là cuộc cách mạng tư tưởng lớn thời trung đại.

Câu 7: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?

 1. Phật giáo.
 2. Hồi giáo.
 3. Ấn Độ giáo.
 4. Ki-tô giáo.

Câu 8: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là

 1. Rem-bran
 2. Van-Gốc
 3. Lê-vi-tan
 4. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

Câu 9: Phong trào Văn hóa Phục Hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống xã hội phong kiến mà còn là cuộc cách mạng

 1. Tiến bộ vĩ đại.
 2. Tư sản.
 3. Văn hóa.
 4. Dân chủ tư sản.

Câu 10: Ai là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo?

 1. Lu-thơ
 2. Can-vanh
 3. Ga-li-lê
 4. Cô-péc-ních.

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về nguyên nhân, vai trò của các cuộc đấu tranh giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến thời kì trung đại ở châu Âu...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 568
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm