Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?

Tiếng Anh 3 Unit 4: How old are you?

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh 3 có đáp án, đề ôn tập tiếng Anh Unit 4 How old are you? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 4 có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 SGK tiếng Anh lớp 3 tại:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?

I. Match the sentences:

1) Who’s that?

a) Yes, it is.

2) How old are you?

b) It’s Mr. Loc.

3) Is that Mai?

c) She’s eight years old.

4) How old is Mai?

d) I’m eight years old.

II. Choose the odd one out.

1. EightNineFourNice
2. HoaLanILinh
3. WhatHow oldHiHow
4. ThisThatHeThese

III. Put the words in order.

1. You/ old/ how/ are

_____________________________

2. Nine/ old/ I’m/ years

_______________________________

3. That/ Mai/ is

_______________________________

4. Lan/ how/ is/ old

____________________________

IV. Read and complete:

Old, that, no, are

A: Is that Linda?

B: (1) ..................................... , it isn’t.

A: Who’s (2) ..................................... ?

B: It’s Mary.

A: How old (3) ..................................... you?

B: I’m ten years (4) ..................................... .

V. Reorder the word to make a complete sentence. 

1. in/ 3C/ She/ class/ is/.

_______________________________

2. is/ this/ who/ ?/

_______________________________

3. It’s/ my/ friend/ Akiko/ ./

_______________________________

4. my/ twenty/ old/ brother/ is/ years/.

_______________________________

5. is/ how/ old/ he/?

_______________________________

6. Jennie/ my/ is/ mother/ and/ forty - two/ old/ she/ is/ years/

_______________________________

ĐÁP ÁN

I. Match the sentences:

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c;

II. Choose the odd one out.

1 - Nice; 2 - I; 3 - Hi; 4 - He;

III. Put the words in order.

1 - How old are you?;

2 - I’m nice years old.;

3 - That is Mai.;

4 - How old is Lan?;

IV. Read and complete:

1 - No; 2 - that; 3 - are; 4 - old;

V. Reorder the word to make a complete sentence.

1 - She is in class 3C.

2 - Who is this?

3 - It's my frend, Akiko.

4 - My brother is twenty years old.

5 - How old is he?

6 - Jennie is my mother and she is forty - two years old.

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
9 2.958
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm