Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 6

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 6 do VnDoc biên soạn với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 bài thực hành 6: Làm quen với Word

Câu 1: Để khởi động phần mềm Microsoft Word, ta thực hiện:

A. Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word

B. Nháy chuột vào biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 10 trên màn hình nền

C. Nháy chuột vào biểu tượng Trắc nghiệm Tin học 10 trên màn hình nền

D. Cả A và C

Câu 2: Để đóng một cửa sổ ta nháy chuột vào nút nào ở góc trên bên phải của cửa sổ hiện hành?

A. Close

B. Maximize

C. Restore

D. Minimize

Câu 3: Trong Microsoft Word khi gõ văn bản đến cuối dòng, để chuyển sang dòng tiếp theo (trong cùng một đoạn) ta thực hiện:

A. Nhấn phím Enter

B. Nhấn phím Shift+Enter

C. Gõ tiếp tục, khi đến cuối dòng sẽ tự động chuyển sang dòng tiếp theo

D. Nhấn phím Ctrl+Enter

Câu 4: Để thu gọn một cửa sổ xuống thanh trạng thái ta chọn nút lệnh:

A. Minimize

B. Close

C. Maximize

D. Restore

Câu 5: Các lệnh Cut (xóa), Copy (sao), Paste (dán), ... nằm trong bảng chọn nào?

A. View

B. Edit

C. File

D. Insert

Câu 6: Để thoát khỏi hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word ta có thể dùng tổ hợp phím tắt nào sau đây?

A. Alt + X

B. Ctrl + X

C. Alt + F4

D. Ctrl + Q

Câu 7: Để tạo lưu lại một văn bản ta có thể dùng tổ hợp phím tắt nào sau đây?

A. Ctrl + S

B. Ctrl + A

C. Ctrl + D

D. Ctrl + N

Câu 8: Để chuyển từ chế độ chèn sang chế độ đè trong Word ta nhấn phím:

A. Enter

B. Insert

C. Delete

D. Shift

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D A C A B C A B
Đánh giá bài viết
1 1.579
Sắp xếp theo

Môn khác lớp 10

Xem thêm