Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 13

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 13 bao gồm các câu hỏi lý thuyết, bài tập trắc nghiệm đa dạng, không chỉ hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học mà còn nâng cao chất lượng dạy và học môn Lý 11.

Bài tập Vật lý 11 bài 13: Dòng điện trong kim loại

Câu 1. Khi nói về kim loại câu nào dưới đây là sai?

A. Kim loại chỉ tồn tại ở trạng thài rắn

B. Kim loại có khả năng uốn dẻo

C. Trong kim loại có nhiều electron tự do

D. Kim loại là chất dẫn điện

Câu 2. Tìm phát biểu sai khi nói về tính chất dẫn điện của kim loại

A. Kim loại là chất dẫn điện tốt

B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm ở bất kì nhiệt độ nào

C. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ

D. Điện trở suất của kim loại nhỏ, nhỏ hơn 107Ω .m

Câu 3. Nguyên nhân có điện trở suất trong kim loại là do

A. Các electron tự do chuyển động hỗn loạn

B. Trong quá trình chuển động có hướng dưới tác dụng của điện trường, các electron va chạm với các ion ở nút mạng

C. Các ion ở nút mạng dao động sinh ra nhiệt làm xuất hiện trở suất.

D. Mật độ electron trong kim loại nhỏ

Câu 4. Chọn phát điểu đúng

A. Khi có điện trường đặt vào hai đầu dây kim loại, các electron sẽ chuyển dời có hướng cùng chiều với điện trường

B. Kim loại dẫn điện tốt vì trong kim loại được cấu tạo bởi các electron tự do

C. Các electron tự do sẽ chuyển dời có hướng, cùng chiều với chiều điện trường đặt vào kim loại

D. Khi nhiệt độ của kim loiaj càng cao, điện trở suất của nó càng tăng

Câu 5. Chọn phát biểu đúng.

Một sợi dây đòng có điện trở 70Ω ở nhiệt độ 200C. Điện trở của dây đó ở nhiệt độ 400C sẽ

A. Vẫn là 70Ω

B. Nhỏ hơn 70Ω

C. Lớn hơn 70Ω

D. Lớn hơn gấp hai lần 70Ω

Câu 6. Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. Không tăng

B. Tăng lên

C. Giảm đi

D. Giảm sau đó tăng

Câu 7. Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất 10,6.10-8Ω .m. Biết điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ từ 00C đến 20000C tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này ở 16800C là

A. 79,2.10-8Ω .m

B. 17,8.10-8Ω m

C. 39,6.10-8Ω m

D. 7,92.10-8Ω m

Câu 8. Biết suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện có một đầu được nhúng vào nước đá đang tan và một đầu vào hơi nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

A. 45.10-6V/K

B. 4,5.10-6V/K

C. 45.10-3V/K

D. 4,5.10-3V/K

Câu 9. Một bóng đèn 220V - 75W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở 200C là 120Ω. Biết điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là 4,5.10-3K-1. Nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi sáng bình thường là

A. 9930C

B. 14330C

C. 24000C

D. 26400C

Câu 10. Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là α = 52.10-6V/K, điện trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở RG = 20Ω. Đặt một mối hàn của cắp nhiệt điện này trong không khí ở 240C và đưa mối hàn thứ hai vào trong lò điện thì thấy cường độ dòng điện qua điện kế G là 1,52mA. Nhiệt độ trong lò điện khi đó là:

A. 30400C

B. 5760C

C. 31200C

D. 31000C

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A A B D C B A A A B
Đánh giá bài viết
1 1.925
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm