Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 22

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 22 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, với các câu hỏi lý thuyết cùng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau hỗ trợ quá trình dạy và học đạt chất lượng.

Bài tập Vật lý 11 bài 22: Lực Lo-ren-xơ

Câu 1. Một hạt mang điện chuyển động trên một mặt phẳng (P) vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có

A. Phương vuông góc với mặt phẳng (p)

B. Độ lớn tỉ lệ với điện tích của hạt mang điện

C. Chiều không phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện

D. Độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của hạt mang điện

Câu 2. Một electron được bắn vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Quỹ đạo của electron trong từ trường là

A. Một đường tròn

B. Một đường parabon

C. Một nửa đường thẳng

D. Một đường elip

Câu 3. Một hạt mang điện có điện tích q, chuyển động với tốc độ không đổi v trong một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn B. Cho biết mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với các đường sức từ trường. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có độ lớn được tính bằng biểu thức:

A.\frac{|q|v}{B}

B. \frac{|q|}{vB}

C. |q|vB

D. \frac{vB}{|q|}

Câu 4. Một hạt mang điện chuyển động trong một từ trường đều. Hình vẽ nào trong hình 22.1 biểu diễn đúng mối quan hệ giữa vecto lực Lo-ren-xơ với vecto vận tốc của hạt mang điện và vecto cảm ứng từ?

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 5. Khi một electron được bắn vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Đại lượng của electron không thay đổi theo thời gian là

A. Vận tốc

B. Gia tốc

C. Động lượng

D. Động năng

Câu 6. Một electron (điện tích -e= -11,6.10-19 C) bay vào trong một điện trường đều theo hướng hợp với hướng của từ trường góc 30o. Cảm ứng từ của từ trường B = 0,8T. Biết lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron có độ lớn f = 48.10-5N. Vận tốc của electron có độ lớn là

A. 75000m/s

B. 37500m/s

C. 43301m/s

D. 48000m/s

Câu 7. Một electron (điện tích -e) và một hạt nhân heli (điện tích +2e) chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ, vận tốc của hạt electron lớn hơn vận tốc của hạt heli 6.105m/s. Biết tỉ số độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt electron và hạt heli là: fe:fh = 4:3. Vận tốc của hạt electron có độ lớn là

A. 9,6.105m/s

B. 3,6.105m/s

C. 24.105m/s

D. 18.105m/s

Câu 8. Có 4 hạt lần lượt là electron (điện tích –e; khối lượng me), proton (điện tích +e; khối lượng mp = 1.836me), notron (không mang điện, khối lượng mn = mp) và hạt nhân heli (điện tích +2e, khối lượng mHe = 4mp) bay qua một vùng có từ tròng đều với cùng một vận tốc theo phương vuông góc với các đường sức từ. Giả thiết chỉ có lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt. Sau cùng một thời gian, hạt bị lệch khỏi phương ban đầu nhiều nhất là

A. electron

B. hạt nhân heli

C. proton

D. notron

Câu 9. Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?

A. 0,5R

B. R

C. 2R

D. 4R

Câu 10. Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường \underset{B}{\rightarrow} thì

A. Hướng di chuyển thay đổi.

B. Độ lớn của vận tốc thay đổi.

C. Động năng thay đổi.

D. Chuyển động không đổi.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là khi nói về lực Lo-ren-xơ:

A. Vuông góc với từ trường.

B. Vuông góc với vận tốc.

C. Không phụ thuộc vào hướng của từ trường.

D. Phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đáp án B A C B D A A A C D C
Đánh giá bài viết
1 555
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm