Ngu Linh Tin học

Trong Microsoft Word, các thành phần Block Arrows, Stars and Banners

và Callouts là các ví dụ của

3
3 Câu trả lời
 • Gấu Bông
  Gấu Bông

  các thành phần Block Arrows, Stars and Banners và Callouts là các ví dụ của các chủ đề Shapes

  0 Trả lời 15:55 08/03
 • Anh da đen
  Anh da đen

  các thành phần Block Arrows, Stars and Banners và Callouts là các ví dụ của Shapes

  0 Trả lời 15:57 08/03
 • Phi Công Trẻ
  Phi Công Trẻ

  Các thành phần Block Arrows, Stars and Banners và Callouts là các ví dụ của các chủ đề Shapes

  Block Arrows: Là các hình vẽ mũi tên khối….

  Start and Banners: Là các hình vẽ hình sao và Banners.

  Callouts: Là nhóm hình vẽ tạo ghi chú

  0 Trả lời 15:59 08/03

Tin học

Xem thêm