Từ vựng tiếng Anh lớp 1 Unit 4 They're bears!

Từ vựng tiếng Anh 1 Unit 4 They're bears!

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 4 lớp 1 They're bears dưới đây nằm trong bộ đề hướng dẫn Từ mới tiếng Anh lớp 1 Family and Friends national edition theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp từ mới tiếng Anh lớp 1 Unit 4 They're bears giúp các em tổng hợp những từ vựng tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong Unit 4 lớp 1.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới Phiên âm Định nghĩa
bear /beə(r)/ con gấu
bird /bɜːd/ con chim
crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ con cá sấu
hippo /ˈhɪpəʊ/ con hà mã
jug /dʒʌɡ/ cái bình
juice /dʒuːs/ nước trái cây
kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/ con chuột túi
key /kiː/ chìa khóa
lion /ˈlaɪən/ con sư tử
lollipop /ˈlɒlipɒp/ kẹo mút
man /mæn/ đàn ông
mango /ˈmæŋɡəʊ/ quả xoài
mine /maɪn/ số 9
panda /ˈpændə/ con gấu trúc
ten /ten/ số 10
they /ðeɪ/ họ
tiger /ˈtaɪɡə(r)/ con hổ, con cọp

Trên đây là Từ mới Unit 4 They're bears SGK tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm