Sếp trong nhà Văn học Lớp 3

Viết lại nội dung báo cáo về kết quả học tập của tổ em trong tháng vừa qua và gửi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp

Hãy viết lại nội dung báo cáo về kết quả học tập của tổ em trong tháng vừa qua và gửi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp

2
2 Câu trả lời
 • Cu Bin
  Cu Bin

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

  Cà Mau, ngày 31 tháng 11 năm 2021

  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

  CỦA TỔ 4 LỚP 3B TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN NGỌC HIỂN

  Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3B

  Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ 4 trong tháng vừa qua như sau:

  1. Về học tập:

  - Trong tháng qua cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị ốm có giấy xin phép).

  - Thực hiện nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.

  - Có ý thức tốt trong phát biểu xây dựng bài.

  Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, không có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 6 điểm 10.

  2. Về lao động:

  - Có một buổi tham gia làm vệ sinh trường lớp: tổ tham gia đầy đủ nhiệt tình.

  - Tổ thống nhất đề nghị biểu dương: bạn Diễm Mi, Huy Khánh và Trung Kiên.

  Tổ trưởng

  Thành

  Lưu Đức Thành

  Trả lời hay
  5 Trả lời 17:00 20/01
  • Kẹo Ngọt
   Kẹo Ngọt

   BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 CUA Tổ 3 LỚP 3A.

   Thưa các bạn!

   Tôi xin trình báo kết quả học tập và lao động của tổ ta trong tháng qua như sau:

   A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

   1. Học tập:

   – Nhìn chung các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc những quy định và nề nếp học tập do trường, lớp đề ra.

   – Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài khi học bài mới. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Thu Hằng 12 ý kiến, ít nhất là bạn Đức Khôi 6 ý kiến.

   – Kết quả: 8 điểm 10, 12 điểm 9, 6 điểm 8, 10 điểm 7, điểm 5 , 6 có 4 con, không có điểm yếu.

   2. Lao động:

   Trong tháng qua chỉ có 1 buổi lao động làm cỏ xung quanh lớp học. Các cá nhân đều tham gia đầy đủ và tích cực.

   B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

   1- Tập thể: Nhóm 2

   2- Cá nhân: Bạn Thu Hằng.

   Trên đây là báo cáo tình hình trong tháng của tổ ta.

   Tham khảo phần này nè: Tập làm văn lớp 3: Báo cáo hoạt động

   0 Trả lời 17:01 20/01
   Văn học
   Xem thêm