Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 4 môn Toán lớp 7

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 4 môn Toán lớp 7
A. Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
Câu 1: Trong các biểu thức sau:
3 4
2 2
1 1
2; ; 1 2 ; 3. 5 ; 3. ;
3
x y x y x y x
x
số biểu
thức đơn thức là:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 2: Đa thức
2
2 6x mx
nghiệm x = -2 khi:
A. m = 5 B. m = -5 C.
1
2
m
D. m = -1
Câu 3: Cho
3 2
2 5 6 1P y y y y
. Khi đó P(-2) bằng:
A. -25 B. -39 C. 15 D. 9
Câu 4: Tại x = -2; y = 1 thì giá trị của hai biểu thức o bằng nhau?
A.
1
1
x y x y
x y
1
2
x
B.
2 2
x y
C.
2
x y
D.
2
x y
1 4x
Câu 5: Tích của hai đơn thức
2
3
2
2
3
x y z
3
2 x y
là:
A.
4 5
2
4
3
x y z
B.
4 5
2
4
3
x y z
C.
4 5
1
5
3
x y z
D.
4 5
1
5
3
x y z
Câu 6: Tổng của hai đơn thức
2
3x y
2
x y
là:
A.
4 2
3x y
B.
4 2
3x y
C.
D.
Câu 7: Đa thức
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
1 1
0,25 3 3
3 12
x y x y x y x y x y xy x y
bậc là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 8: Thu gọn đa thức
2 2 2 2 2 2
3 4 5 2 2 4 2 1xy x y xy x y xy xy y
được
kết quả là:
A.
2
5 1x
B.
2
5 1x
C.
2 2
xy x y
D. Kết quả khác
Câu 9: Giá trị của biểu thức
x
không xác định khi:
A. x = 0 B.
2
3
x
C.
3
2
x
D.
3
2
x
Câu 10: Nghiệm của đa thức 4 - 2x cũng nghiệm của đa thức nào trong các đa thức
dưới đây?
A.
3
8x
B.
2
4 1x
C.
2
4x x
D.
Câu 11: Nghiệm của đa thức
2
2P x x x
là:
A. 0 2 B. 1 2 C. 0
1
2
D. 1
1
2
Câu 12: Nghiệm của đa thức
2
2 1
3
M x x x
là:
A.
4
3
-1 B.
3
4
-1 C. 6 -1 D. 3 -1
Câu 13: Cho
2
3 5P x x
2
2 7Q x x
. Tìm đa thức R(x) biết rằng Q(x) +
R(x) = P(x)
A.
2
12R x x
B.
2
5 2R x x
C.
2
12R x x
D.
2
5 12R x x
Câu 14: Cho
2
2 3M x x x
2
3 1N x x x
. Lấy M(x) + N(x) ta được:
A.
2
3 1M x N x x
B.
2
3 1M x N x x
C.
2
6 1M x N x x x
D.
2
6 1M x N x x x
Câu 15: Tính
2 2
5 4 3 4 4 3x x x x
:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
2
9 8x x
B.
2
8x x
C.
2
8 6x x
D.
2
8 6x x
Câu 16: Bậc của đa thức
3 2
5 7Q x x x
là:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
Câu 17: Tìm đa thức M, biết
2 3 2 3
3 2 1M x y x y
A.
2 3
2 4 1x y
B.
2 3
2 3 1x y
C.
2 3
4 1x y
D.
2 3
4 1x y
Câu 18: Cho hai đa thức
2 3
2 4 7E x xy y
2 3
2 2 3F x xy y
. Tính E - F:
A.
2 3
4 2 10E F x xy y
B.
3
6 10E F xy y
C.
2 3
4 6 4E F x xy y
D.
3
6 10E F xy y
Câu 19: Bậc của đa thức
3 5 2 5
9 7x y x y
là:
A. 12 B. 9 C. 8 D. 7
Câu 20: Thu gọn đa thức
2 2 2 2
3 7 3 5M x y xy x y xy
được:
A.
2 2
6 12x y xy
B.
2
12xy
C.
2
2xy
D.
2 2
6 2x y xy
Câu 21: Đơn thức thích hợp điền vào ch chấm trong biểu thức
3 5 3 5
9 ... 3x y x y
là:
A.
3 5
6x y
B.
3 5
12x y
D.
5 3
6x y
D.
3 5
12x y
Câu 22: Giá tr của biểu thức:
3 2 3 2 3 2 3 2
2 7 5 8x y x y x y x y
tại x = -1, y = 1 là:
A. 8 B. - 8 C. 15 D. 10
Câu 23: Cho c đơn thức sau:
3 5 5 3 3 5 5 3
1
; 7 ; 2 ; 2
8
x y x y x y x y
. Các đơn thức đồng
dạng với đơn thức
3 5
2x y
là:
A.
3 5
2x y
B.
3 5 3 5
1
;2
8
x y x y
C.
5 3 5 3
7 ; 2x y x y
D.
3 5
1
8
x y

Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 4 môn Toán lớp 7

Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 4 Đại số lớp 7 được VnDoc tổng hợp và chỉnh lý bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm từ cơ bản tới nâng cao giúp các bạn học sinh ngoài bài tập trong sách giáo khoa (sgk) có thể luyện tập thêm các dạng bài tập liên quan đến đơn thức, đơn thức đồng dạng, đa thức, cộng trừ đa thức, tìm nghiệm của đa thức,.... Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tậpn kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số lớp 7 cũng như học kì môn Toán lớp 7. Các bạn học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố thêm kiến thức lớp 7 của mình. Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đây là tài liệu tổng hợp 50 câu trắc nghiệm bao quát toàn bộ kiến thức của chương 4: Biểu thức Đại số môn Toán lớp 7. Các câu hỏi được phân dạng từ cơ bản tới nâng cao sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố, tổng hợp lại kiến thức đã được học trong chương 4 Đại số lớp 7. Đồng thời đây cũng là tài liệu hay để các bạn học sinh cũng như quý thầy cô có thể tham khảo.

-----------

Trong quá trình học môn Toán lớp 7, các bạn học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc đã sưu tầm và chọn lọc thêm phần Giải Toán 7 hay Giải Vở BT Toán 7 để giúp các bạn học sinh học tốt hơn.

Ngoài bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 4 môn Toán lớp 7 này, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 2 môn Toán, môn Ngữ Văn, chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Đánh giá bài viết
1 1.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 7 Xem thêm