Bài tham luận về xây dựng khối đại đoàn kết ở công đoàn cơ sở

Bài tham luận về xây dựng khối đại đoàn kết ở công đoàn cơ sở

Bài tham luận về xây dựng khối đại đoàn kết ở công đoàn cơ sở là bài tham luận báo cáo trong đại hội công đoàn cơ sở, trong đó nêu ra một số biện pháp nhằm xây dựng các tổ chức trong nhà trường đoàn kết, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tham luận về Công đoàn với công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Tham luận về quá trình phấn đấu để trở thành giáo viên dạy giỏi

THAM LUẬN VỀ XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT Ở CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa toàn thể đại hội!

Vừa rồi chúng ta đã được nghe đ/c chủ tịch công đoàn nhà trường báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và nêu phương hướng nhiệm kì tới của công đoàn. Tôi hoàn toàn nhất trí cao.

Sau đây tôi xin tham luận về chủ đề “Xây dựng khối đại đoàn kết ở công đoàn cơ sở”.

Vâng! Kính thưa đại hội.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đoàn kêt, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Trong mọi lĩnh vực công tác, tập thể CBCNV trường tôi luôn xác định có đoàn kết thì mới thành công.

Xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan là yêu cầu quan trọng số một của công đoàn nhà trường. Đặc biệt trong những năm gần đây, công tác “Đoàn kêt - Đổi mới - Phát triển” được hết sức chú trọng và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn là trường có nhiều thay đổi về nhân sự từ cán bộ quản lí đến giáo viên, chuyển đến, chuyển đi, môi trường mới, người mới ….

Vậy theo tôi muốn có 1 tập thể tốt, đoàn kết chúng ta cần phải có những giải pháp sau đây:

  • Một là: Mọi ĐVCĐ phải giúp đỡ nhau về chuyên môn, về kinh nghiệm giảng dạy, người biết nhiều thì HD cho người biết ít, người biết ít HD người chưa biết, nhất là về UDCNTT trong dạy học. để nâng cao trình độ chuyên môn, theo kịp sự phát triển c ủa thời đại.
  • Hai là: Tất cả ĐVCĐ trong cùng 1 trường phải bảo vệ nhau, không nói xấu nhau, không nên không phải thì nhẹ nhàng bảo khẽ nhau, kín đáo.
  • Ba là: Giúp dỡ nhau về mặt tinh thân, khi ĐVCĐ gặp khó khăn, hay có việc riêng của gia đình ….
  • Bốn là: Nếu ĐVCĐ muốn hỏi hay có ý kiến gì, thì người đầu tiên chúng ta trao đổi và hỏi là tổ trường CĐ của mình, để tổ trường CĐ của mình có ý kiến với BGH, cùng nhau giải quyết, và trả, tránh đơn thư vượt cấp.

Thưa các đồng chí!

Những việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết của chúng ta là:

  • Mỗi công đoàn viên xác định rõ mục đích phấn đấu, tư tưởng vững vàng, thân ái với đồng nghiệp, luôn nêu cao tinh thần thẳng thắn phê bình và tự phê bình.
  • Mỗi người đều coi lợi ích tập thể là lợi ích cá nhân, danh dự cá nhân là danh dự tập thể.
  • Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện ở mối quan hệ giữa ban giám hiệu với đội ngũ giáo viên, đó là mối quan hệ gần gũi, cảm thông, là sự góp ý chân thành, cởi mở.

Có thể nói rằng CĐ TH Thị Trấn đã gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp là nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của tất cả CB-ĐVCĐ toàn trường.

Kế tục sự nghiệp trồng người, tập thể nhà trường, tiến vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, CĐ liên tục nhiều năm được công nhận “Tập thể vững mạnh xuất sắc”.

Trên đây là tham luận về công tác Đoàn kết nội bộ của CĐ nhà trường. Trước khi ngừng lời tôi xin kính chúc các đồng chí Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Xin hết.

Đánh giá bài viết
2 8.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm